لیست داستان ها دفتر اتوبان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبان

5.00189312

بازار

3.297101812

تعاونی هفت گانه

1.0016696

تفنگ دسته نقره و زیبا ترین دختر منطقه

2.80512056

دخترک تنها

3.0017402

دخترک تنها قسمت اخر

5.00183912

دلخوش

5.0038796

زن با تقوا

3.2818922510

شکوفه های باران

5.0029768

نوبت

4.2057668

واقعیت داشت

3.67393715

پدر زیاده گو و قود

0.0019516

پسر ک ترقه باز تقدیم به همه بچه های نوجوان نویسندگان و شاعران سایت

4.67312713

پشیمان

5.0017776

کودک و خزان

0.0016857

تعداد صفحه:(1)
1