لیست داستان ها دفتر اتوبان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبان

5.00179612

بازار

3.29791812

تعاونی هفت گانه

1.0014946

تفنگ دسته نقره و زیبا ترین دختر منطقه

2.80510806

دخترک تنها

3.0016332

دخترک تنها قسمت اخر

5.00168212

دلخوش

5.0037916

زن با تقوا

3.3116832710

شکوفه های باران

5.0028458

نوبت

4.2056898

واقعیت داشت

3.67381015

پدر زیاده گو و قود

0.0018506

پسر ک ترقه باز تقدیم به همه بچه های نوجوان نویسندگان و شاعران سایت

4.67311293

پشیمان

5.0016736

کودک و خزان

0.0015847

تعداد صفحه:(1)
1