لیست داستان ها دفتر اتوبان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبان

5.00191412

بازار

3.297104212

تعاونی هفت گانه

1.0017286

تفنگ دسته نقره و زیبا ترین دختر منطقه

2.80512336

دخترک تنها

3.0017642

دخترک تنها قسمت اخر

5.00186612

دلخوش

5.0039106

زن با تقوا

3.37191010210

شکوفه های باران

5.00210038

نوبت

4.2057958

واقعیت داشت

3.67396415

پدر زیاده گو و قود

0.0019736

پسر ک ترقه باز تقدیم به همه بچه های نوجوان نویسندگان و شاعران سایت

4.67312983

پشیمان

5.0018126

کودک و خزان

0.0017127

تعداد صفحه:(1)
1