لیست داستان ها دفتر اتوبان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبان

5.00183712

بازار

3.29797112

تعاونی هفت گانه

1.0015896

تفنگ دسته نقره و زیبا ترین دختر منطقه

2.80511406

دخترک تنها

3.0016882

دخترک تنها قسمت اخر

5.00177012

دلخوش

5.0038286

زن با تقوا

3.2818885110

شکوفه های باران

5.0029148

نوبت

4.2057208

واقعیت داشت

3.67388015

پدر زیاده گو و قود

0.0019056

پسر ک ترقه باز تقدیم به همه بچه های نوجوان نویسندگان و شاعران سایت

4.67312053

پشیمان

5.0017246

کودک و خزان

0.0016367

تعداد صفحه:(1)
1