لیست داستان ها دفتر اتوبان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبان

5.00186912

بازار

3.297100112

تعاونی هفت گانه

1.0016316

تفنگ دسته نقره و زیبا ترین دختر منطقه

2.80511786

دخترک تنها

3.0017212

دخترک تنها قسمت اخر

5.00180512

دلخوش

5.0038566

زن با تقوا

3.2818904010

شکوفه های باران

5.0029488

نوبت

4.2057468

واقعیت داشت

3.67391515

پدر زیاده گو و قود

0.0019306

پسر ک ترقه باز تقدیم به همه بچه های نوجوان نویسندگان و شاعران سایت

4.67312383

پشیمان

5.0017566

کودک و خزان

0.0016687

تعداد صفحه:(1)
1