لیست داستان ها دفتر دنیایی که من می بینم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اشتباه

3.205132322

انسانیت

5.002108615

توت تلخ

4.002712

فاجعه تلخ دلم

5.00210126

یک رابطه، یک حقیقت

5.0019228

تعداد صفحه:(1)
1