لیست داستان ها دفتر دنیایی که من می بینم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اشتباه

3.205136822

انسانیت

5.002113515

توت تلخ

4.0021512

فاجعه تلخ دلم

5.00210736

یک رابطه، یک حقیقت

5.0019758

تعداد صفحه:(1)
1