لیست داستان ها دفتر دنیایی که من می بینم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اشتباه

3.205135222

انسانیت

5.002111315

توت تلخ

4.0021232

فاجعه تلخ دلم

5.00210506

یک رابطه، یک حقیقت

5.0019528

تعداد صفحه:(1)
1