لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00321715

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00529612

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00267638

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00157121

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00257441

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00568028

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00250023

آه آناستازیا دخترم

4.20531411

آه آناستازیا دخترم -7

4.25441327

آه آناستازیا دخترم -8

5.00237219

آه آناستازیا دخترم -9

5.00435521

آه آناستازیا دخترم 13

5.001819

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00356032

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001422428

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33673450

خواب راحت

5.00575820

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00358131

زودتر ازهمه

5.00461533

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00466533

عکس یادگاری

5.00229215

غزال

5.002101022

مترو صادقیه

0.00186211

مجسمه

3.67334126

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00245718

نصف هندوانه

5.00262524

وقتی شکست

5.00155721

چهره ی ماندگار

4.67361612

کدام سود؟

4.00461225

تعداد صفحه:(1)
1