لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.0058912

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00252338

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00139721

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00242941

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00548728

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00235123

آه آناستازیا دخترم

4.20513211

آه آناستازیا دخترم -7

4.25424727

آه آناستازیا دخترم -8

5.00221919

آه آناستازیا دخترم -9

5.00419221

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00340732

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001408428

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33655550

خواب راحت

5.00556420

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00343931

زودتر ازهمه

5.00445733

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00452033

عکس یادگاری

5.00211715

غزال

5.00283322

مترو صادقیه

0.00169711

مجسمه

3.67316826

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00229118

نصف هندوانه

5.00246224

وقتی شکست

5.00138621

چهره ی ماندگار

4.67348212

کدام سود؟

4.00445025

تعداد صفحه:(1)
1