لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00326615

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00535112

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00270738

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00161421

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00262441

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00572128

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00253723

آه آناستازیا دخترم

4.20536011

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00110311

آه آناستازیا دخترم -7

4.25445827

آه آناستازیا دخترم -8

5.00242419

آه آناستازیا دخترم -9

5.00440421

آه آناستازیا دخترم 13

5.00112311

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00360132

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001426528

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33677550

خواب راحت

5.00580720

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00362131

زودتر ازهمه

5.00464833

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00469933

عکس یادگاری

5.00233415

غزال

5.002105522

مترو صادقیه

0.00190811

مجسمه

3.67339126

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00248918

نصف هندوانه

5.00267024

وقتی شکست

5.00159121

چهره ی ماندگار

4.67365912

کدام سود؟

4.00466325

تعداد صفحه:(1)
1