لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00310015

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00515512

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00257438

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00145221

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00247641

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00553528

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00239423

آه آناستازیا دخترم

4.20519411

آه آناستازیا دخترم -7

4.25429727

آه آناستازیا دخترم -8

5.00226219

آه آناستازیا دخترم -9

5.00425421

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00345432

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001412728

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33661150

خواب راحت

5.00562220

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00347931

زودتر ازهمه

5.00451433

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00456933

عکس یادگاری

5.00218115

غزال

5.00288922

مترو صادقیه

0.00174911

مجسمه

3.67321826

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00233718

نصف هندوانه

5.00251124

وقتی شکست

5.00143521

چهره ی ماندگار

4.67352512

کدام سود؟

4.00449425

تعداد صفحه:(1)
1