لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00316815

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00523712

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00264038

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00152321

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00253641

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00563428

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00246123

آه آناستازیا دخترم

4.20526011

آه آناستازیا دخترم -7

4.25436227

آه آناستازیا دخترم -8

5.00232019

آه آناستازیا دخترم -9

5.00431221

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00351632

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001418828

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33668450

خواب راحت

5.00570120

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00353231

زودتر ازهمه

5.00458133

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00461933

عکس یادگاری

5.00224015

غزال

5.00296422

مترو صادقیه

0.00182311

مجسمه

3.67329226

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00241418

نصف هندوانه

5.00257024

وقتی شکست

5.00151821

چهره ی ماندگار

4.67357912

کدام سود؟

4.00456625

تعداد صفحه:(1)
1