لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00312215

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00518912

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00260238

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00147821

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00250141

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00559728

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00241923

آه آناستازیا دخترم

4.20522011

آه آناستازیا دخترم -7

4.25432227

آه آناستازیا دخترم -8

5.00228519

آه آناستازیا دخترم -9

5.00428521

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00348332

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001415128

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33663650

خواب راحت

5.00564620

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00349831

زودتر ازهمه

5.00453833

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00458933

عکس یادگاری

5.00220315

غزال

5.00291622

مترو صادقیه

0.00178011

مجسمه

3.67324526

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00236718

نصف هندوانه

5.00253824

وقتی شکست

5.00147521

چهره ی ماندگار

4.67354812

کدام سود؟

4.00451225

تعداد صفحه:(1)
1