لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.003577

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00512612

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00254638

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00142721

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00245341

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00551128

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00237223

آه آناستازیا دخترم

4.20516311

آه آناستازیا دخترم -7

4.25427227

آه آناستازیا دخترم -8

5.00223919

آه آناستازیا دخترم -9

5.00422721

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00343232

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001410728

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33657850

خواب راحت

5.00559220

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00346231

زودتر ازهمه

5.00448433

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00454133

عکس یادگاری

5.00214715

غزال

5.00285622

مترو صادقیه

0.00171911

مجسمه

3.67319326

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00231518

نصف هندوانه

5.00248324

وقتی شکست

5.00141121

چهره ی ماندگار

4.67350312

کدام سود؟

4.00447225

تعداد صفحه:(1)
1