لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00335815

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00545812

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00277438

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00171521

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00271241

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00579928

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00261223

آه آناستازیا دخترم

4.20546111

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00120511

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0024667

آه آناستازیا دخترم -7

4.25455827

آه آناستازیا دخترم -8

5.00253219

آه آناستازیا دخترم -9

5.00451821

آه آناستازیا دخترم 13

5.00119111

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00369332

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001435728

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33687250

خواب راحت

5.00589520

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00369931

زودتر ازهمه

5.00471333

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00475933

عکس یادگاری

5.00244515

غزال

5.002114022

مترو صادقیه

0.001100111

مجسمه

3.67349426

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00256818

نصف هندوانه

5.00277724

وقتی شکست

5.00167021

چهره ی ماندگار

4.67374912

کدام سود؟

4.00475125

تعداد صفحه:(1)
1