لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00329915

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00540012

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00274038

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00165421

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00266341

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00575828

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00257723

آه آناستازیا دخترم

4.20540011

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00114311

آه آناستازیا دخترم -7

4.25450327

آه آناستازیا دخترم -8

5.00246419

آه آناستازیا دخترم -9

5.00445721

آه آناستازیا دخترم 13

5.00114811

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00364332

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001431328

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33681950

خواب راحت

5.00585720

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00365831

زودتر ازهمه

5.00467833

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00472833

عکس یادگاری

5.00237915

غزال

5.002109022

مترو صادقیه

0.00195311

مجسمه

3.67343426

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00252418

نصف هندوانه

5.00272524

وقتی شکست

5.00162921

چهره ی ماندگار

4.67370012

کدام سود؟

4.00470425

تعداد صفحه:(1)
1