آه آناستازیا دخترم -8

آه آناستازیا دخترم (8)
گاهی بهترست توقف کنیم و مدت کوتاهی بکارهایی که کرده ایم، نگاه کنیم ،آنرا بررسی کنیم؛ببینیم کجا بودیم و اینک بکجا رسیده ایم آیا بکاری که انجام می دهیم ، عادت کرده ایم ؟ معمولا عادت کردن در انجام کارها به انسان یک حس راحتی همیشگی میدهد که نمی گذارد او از این راحتی ، به آسانی بیرون بیاید.دخترم : انسان ازانجام دادن کارها بصورت عادت ، لذت می برد هر چند آن کار سخت باشد اما برای آدم آگاه راضی کننده نیست شاید عمر درازی را در کارش گذرانده و چیزی بدست نیاورده و بیهوده جان کنده است البته اگر قرارست آدم دائم جان بکند گاهی بهترست همان یک نوع باشد چون بیشتر اوقات جان کندن های متفاوت دردناکترند ،شاید گاهی هم طاقت ستم های گوناگون بخاطر تنوعش بهتر باشد .یکی از کُشندگان نو آوری بشرعادت و آموختگیست،عادت خوبش هم بدست، عادت فردی، که همه از انواع آن مطلع هستیم ،جسمی یا روحی است و می تواند یکی سبب و ریشه ی دیگری هم باشد و گاهی هردو عادت باهم بسراغ آدم می آید اما عادت اجتماعی کشنده تر و مخرب ترست ، در جامعه ی عربستان تا دلت بخواهدعادتهای اجتماعی و قالبهای مقدس وجود دارد ؛ مردم در چارچوب آن زندگی میکنند و قرنهاست بدور خود می چرخند؛ درست مثل کوچ کردن و ییلاق و قشلاق کردن تکراری در یک مسیر معین . در عربستان یک نویسنده و هنرمند می تواند از ذهن اطرافیانش براحتی یک یا چند قالب سنتی انتخاب کرده وبا روش هنر مندانه و بزبان اشاره و نازک گویی آنرا در ذهن خواننده منهدم کند . حال شما می پرسید چه چیزی جایش بگذاریم ؟ بنظرم اگر امروزه نویسنده خودش را عقل کل نداند بهترست البته واقعا اینگونه هم هست هنر مند از پنجره ی خودش جهان را آنطور که چشم سر و دیدگان روحش می بیند ودرک میکند به نتیجه ای میرسد شاید درست نباشد و شاید درست باشد اما بصرفه نباشد ؛ باید بمردم نشان داد وقتی یک حلقه را می شکنند و بجایش حلقه ی جدید می سازند بهترست، پیش بینی کنند که این حلقه هم باید روزی شکسته شود ؛ اگر خودشان این شکسته شدن را پیش بینی نکنند و نپذیرند آیندگان با قهر این کار را خواهند کرد.در هنگام شکستن قانونهای اساسی کهنه توسط مردم و نیز موقع نوشتن قانون اساسی جدید، نحوه ی اصلاح آن پیش بینی می شود . حکم های دادگاه که بر اساس قانون صادر می شود ، درمتنِ همان حکم، زمان و مرجعی برای اصلاح آن و تجدیدِ نظر درآن معرفی می شود .یکی از عادتها ، مراعات قالبی بنام دستور زبان است. همانطور که می دانیم دستور زبان را نخبگان ادبیات هر کشور از مشاهده ی آیینمندی در زبان نوشتاری هر ملتی یافته و تدوینش کرده اند. دستور زبان عربی نخستین بار توسط ایرانیان که به اندیشدن و شناختن بیشترِ دین خود علاقه داشتند، تدوین شد . واژگان در عربی با توجه به عملکردشان در جمله سه گونه اند. اسم ،فعل، حرف و نیز این واژگان برحسب نقش و معنی در جمله بررسی می شوند که به آن نحو می گویند و علاقمندان خاصِ آنرا در تاریخ، نحویان می نامند ؛ علاوه بر این روش ، واژگان بدون توجه بجایگاه در جمله و صرفا براساس ویژگی خودش بررسی میگردند که در این صورت به آن صرف گفته می شود.نحویون متفکرانی فلسفه مند بودند که در قرنهای نخستین یورش عربها به ایران واژگان را بشیوه نحو بررسی میکردند.بشر قدیم و حتی قرنهای اخیر و حتی امروزی راحتترند که از جهانِ دائم در حال حرکت ،سامانه ای ایستا تعریف کند؛ ازین رو قانونهای دستوری و زبانشناسی ،و سامانه های بوجود آمده پیوسته با این اصل های وضع شده ، مانع رشد و تغییر طبیعی زبان و هنر و یا هر چیز دیگری که در اطرافشان هست ، بشوند. این اصول در زنگی عربهای بیبانگرد مقدس هستن وبایستی به آن اعتقاد داشته و مو بمو انجام بدهند. اندکی هم مجاز نیستند پا را ازآن فراتر نهند به این خاطر است که ملت اصولگرا تقریبا بگفته تاریخشناسان مدت چهار هزارسال است که بدون کوچکترین تغییر زندگی کرده اند .این اصول غیر قابل تغییر بدون دلیل جزء اعتقاداتشان می گردد.اعتقاد یعنی داشتن یک رفتار فردی یا اجتماعی بدون دلیل و از روی وراثت فرهنگی.
زبان عربی دو زمان بیشتر ندارد ،گذشته ، حال وکمی قبل آز آن(مضارع) که زمان آینده ازروی فعل مضارع ساخته می شود . این زبان همانطور که گفته شد قالبیست و ریشه ی واژگان حتی اگربیگانه باشند ، در این قالبها ریخته شده و با آن اسم و فعل ساخته می شود. امروزه در زبان نوشتاری کلاسیک و باستانی عربی کاستی های فراوانی مشاهده می شود؛ ازینرو از زبانهای مصری و لبنانی که توسعه یافته ترهستند و توانسته اند همگام با جهان امروز واژه سازی کنند ، بعنوان زبان اساندارد در بین حدود بیست و پنج کشور عرب زبان پذیرفته و بکار برده می شوند. قانونهای زبان عربی غیر قابل تغییر می نمایندو در جاهایی باعث شده اند که زباندانان پارسی از آن پیروی می کنندو موجب توقف ساختاری و زبانشناسی ،زبان فارسی شده اند ؛ مثلا طبق توصیه ی آنان فارسان بایستی بدون توجه بزبانشناسی خود برخی حرفها مثلا صاد و ضاد را در فارسی ،مانند عربان بزبان پیاورند و یا کلمه ی عطر را در ابتدا با کسره بیان کنند که برای ما نا مانوس و دشوارست . اما واقعیت اینست که در میان توده های عرب این سرزمین ها زبان محاوره با تغییر و بدون توقف توسط مردم با لهجه های متفاوت رو برشده است . نویسندگان می توانند این زبان های محلی را دستمایه ی کار هنری خود قرار دهند و از حصار تنگ اصول گرایی بیرون بیایند. بیان احساس نو با واژگان کهنه و بدون معنای امروزی نمی توان مفهوم و احساس مدرن را بمردم رساند. هنرمند بایستی با اثر خود راه شکستن تمامی قالبهای کوچک و بزرگ جامعه ی خشک و بیروح را بمردم خسته از تکرار و عادت نشان دهند.
ادامه دارد ...

شکل قلم:F اندازه قلم:  A A   رنگ قلم:                       پس زمینه:                    
امتیاز: 5.0 از 5 (مجموع 2 رای)
نسخه چاپی  اضافه کردن به لیست Favorites  دعوت از یک دوست برای دیدن این صفحه  فرستادن این داستان با نامه  گذاشتن این داستان در وبلاگ یا سایت خودتان  تاریخ ثبت و شماره سریال داستان لینک ثابت این داستان  گزارش خطا یا تخلف یا محتوای نامناسب   رای برای این داستان

11

الف.اندیشه , ناصرباران دوست ,نرجس علیرضایی سروستانی ,سحر ذاکری ,زهرابادره (آنا) ,زهرا بانو ,"صابرخوشبین صفت" ,فرزانه رازي ,شهره کبودوندپور ,آزاده اسلامی ,بهروزعامری ,


این داستان را خواندند (اعضا)

زهرابادره (آنا) (7/5/1395),نرجس علیرضایی سروستانی (7/5/1395),سحر ذاکری (7/5/1395),زهرا بانو (7/5/1395),الف.اندیشه (8/5/1395),بهروزعامری (8/5/1395), ناصرباران دوست (8/5/1395),آزاده اسلامی (8/5/1395),فرزانه رازي (8/5/1395),داوود فرخ زاديان (10/5/1395),شهره کبودوندپور (10/5/1395),"صابرخوشبین صفت" (27/5/1395),بهروزعامری (22/6/1395),همایون به آیین (11/11/1395),

نقطه نظرات

نام: ح شریفی کاربر عضو  ارسال در پنجشنبه 7 مرداد 1395 - 11:19

نمایش مشخصات ح شریفی سلام جناب عامری
اکثر ملت ها برای رسیدن به پیشرفت سعی به تغییر می زنند . بعضی ها فکر می کنند با تغیر زبان و پوشش پیشرفت می کنند و بعضی دیگر فکر می کنند با خواندن برخی کتاب ها که با باورهایشان مقایرت دارد پیشرفت می کنند .
در واقع پیشرفت آن است ، که باور های غلط ملت را تغییر داد و باور های صحیح آن را پرورش داد و قانونی وضع کرد که بتوان شخصیت انسانی را به کمال برساند
موفق باشید و موید @};- @};- @};-


@ح شریفی توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 8 مرداد 1395 - 08:40

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

ممنونم ازبیان بارزشتون

معمولا تغییر شکل ناشی از تغییر محتواست و تغییر در فرم خالی/ بی ارزشست و حق باشماست
پست مدرن و لیبرالیسم تغییر ظاهری و بی بنیاد را توصیه می کند


ممنونم از لطف همیشگیتون


@};- @};- @};-


@بهروزعامری توسط ح شریفی Members  ارسال در شنبه 9 مرداد 1395 - 11:39

نمایش مشخصات ح شریفی سلام مجدد
تازه شاهکارم را دیدم ، نوشته ام " مقایرت " مقصود همان " مغایرت " بود
خوش باشید و موید @};-


نام: نرجس علیرضایی سروستانی کاربر عضو  ارسال در پنجشنبه 7 مرداد 1395 - 13:26

نمایش مشخصات نرجس علیرضایی سروستانی ســــــــــــلام
عرض ارادت به استاد عامری بزرگوار
معلمی داشتیم زمان دبیرستان.. همیشه میگفت عادت کن ک به هیچ چیزی عادت نکنی.. اینقدر این جمله رو عملی کردیم ک بد عادت شدیم
نمدونم این کار چقدر درست باشه ولی بی شک کار مفرح و لذت بخش و جالبیه .. این که گاهی برخلاف عادت ها رفتار کنیم.. بشکنیم شون و ضدش عمل کنیم ..البته اون عادت بد ها رو از بین ببریم .. خوب ها رو با تغییر بهتر کنیم .. بعضی وقت ها عادت ها کم کم تبدیل به قانون میشن .. شکستن قانون های ذهنی رو دوست دارم
بازم خدارو شکر ک مردم ایران بودن ک واژها و دستور زبان عربی رو تدوین کنن .. وگرنه الان عرب ها کلمه ها و جمله ها رو هم از کشور های دیگه وارد میکردن
کاش الان هم طی یه عملیات جهادی .. یه فکری به حالشون میکردیم ..تغییری توی واژگان عربی و دستور زبان میدادیم .. هرچی نباشه اجدادمون شروع کردن ما هم ادامه اش بدیم در راه رضای خدا
این یکی داستان آه اناستازیا دخترم هم مثل قسمت های قبلش پر بود از اطلاعات و حرف های جالب و خوندنی .. لذت بردم از خوندنش
دم قلمتون همچنان گرم


@نرجس علیرضایی سروستانی توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 8 مرداد 1395 - 18:03

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام عزیز

ممنون از کامنت خوبتون

@};- @};- @};-


نام: زهرا بانو کاربر عضو  ارسال در پنجشنبه 7 مرداد 1395 - 14:57

نمایش مشخصات زهرا بانو سلام و درود بر جناب عامرى بزرگواراگر اين شماره هم دوستان ناراحت نشن از دست من بايد بگم که من عربى ياد نگرفتم , يعنى همين دستوارتى رو که فرموديد به هيچ وجه من الوجوح تو کله ى پوکم نرفت . اصلن استارت عرب ستيزى من از اون زمانى شروع شد که معلمين محترم مى زدن تو سرمون و مى گفتن بايد عربى ياد بگيريد و از اون رو که بنده سرتق بوده و هستم تا اين سن همچنان در برابر اين امر مقاومت کردم ... اما از اين ها بگذريم , اطلاعات جامع و کاملى از دستورهاى زبانشون ارتباطش با ايرانى ها و همينطور کلن قالب فکرى شون ( تقريبا) به دست آوردم , که البته جمله بندى هاى زيبا و جالب شما , لذتش رو بيشتر کرد, آه آناستازيا هم قالب جالبى داره , سرشار از آگاهى , در شماره هاى نامه مانند . درود بر شما استاد عزيز .


@زهرا بانو توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 8 مرداد 1395 - 18:04

نمایش مشخصات بهروزعامری سلاگ گرامی


بله سرتق بودن را در اینگونه موارد من بیشتر دوست دارم


درود بر شما

@};- @};- @};-


نام: زهرابادره (آنا) کاربر عضو  ارسال در پنجشنبه 7 مرداد 1395 - 18:54

نمایش مشخصات زهرابادره (آنا) سلام و درود استاد گرامی
آناستازیای با محتوارا خواندم و لذت بردم و استفاده کردم
برای من خیلی جالب بود که فهمیدم ادبیات عرب توسط ایرانیان تدوین شده است .
و اینکه زبان عربی به خاطر تعصب خاص عرب ها رو به اضمحلال می رود مایه تاسف است
مجموعه آناستازیا بسیار ارزشمند است و من برایتان آرزوی بقای قلم و افکار بزرگتان را دارم
در ضمن من از صبح هست که موفق نمی شوم برایتان کامنت ارسال کنم و اگر این بار ارسال شود شانس یاری کرده است
همانطور که می دانید مدتی است من سیستم ندارم و با گوشی کار می کنم و کیفیت کار من پایین آمده است
با آرزوی موفقیت و تندرستی


@زهرابادره (آنا) توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 8 مرداد 1395 - 18:05

نمایش مشخصات بهروزعامری درود گرامی


ممنونم از توجه ویژتون


@};- @};- @};-


نام: ناصرباران دوست کاربر عضو  ارسال در جمعه 8 مرداد 1395 - 09:16

نمایش مشخصات ناصرباران دوست درود بر جناب استاد عامری گرامی
چقدر زیبا و راحت و آرام! مطالب ثقیل و حالگیر و بدفهم ریشه ای مربوط به زبان نوشتار و گفتار و سیر تاریخیشان را برایمان به تصویر می کشید . هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که بعد از سعدی و داستان آن نحوی که به کشتی در نشست ، تفاوت صرف و نحو را و ادا و اصول مودیان و مبلغانشان را می شود به صورت داستان بیان کرد و ایستایی زبان عربی را در مثالی ساده تشریح کرد . دستتان درست و عمرتان جاودان و افق اندیشه های نابتان همیشه روشن .

پاینده باشید
@};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};-


@ ناصرباران دوست توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 8 مرداد 1395 - 18:07

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام ودرود بر شما

از کامنت دلگرم کننده تان بسیار سپاسگزارم

باعلاقه خواهم نوشت

درود بر شما

@};- @};- @};-


نام: الف.اندیشه کاربر عضو  ارسال در جمعه 8 مرداد 1395 - 12:44

نمایش مشخصات الف.اندیشه درود بر جناب عامری گرامی

از نوشته ی پربار و آموزنده ی شما بسیار بهره بردم.

دست مریزاد.

شاد و پیروز باشید.@};-


@الف.اندیشه توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 8 مرداد 1395 - 18:08

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام و درود گرامی


مرا این تور عکس شما نگران کرده است


امیدوارم بسلامت باشید

سپاس از حضورتون


@};- @};- @};-


نام: فرزانه رازي کاربر عضو  ارسال در جمعه 8 مرداد 1395 - 14:51

نمایش مشخصات فرزانه رازي درود بر شما جناب عامری . خوبین میدونم .
خیلی جالب بود .
دستتون دردنکنه .
شاد شاد شاد تا ته ته تهش !
@};- @};- @};- @};- @};- @};- @};-


@فرزانه رازي توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 8 مرداد 1395 - 18:09

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام عزیز

سپاس از وقتی که گذاشتید


@};- @};- @};-


نام: همایون به آیین کاربر عضو  ارسال در شنبه 9 مرداد 1395 - 15:21

درود بر استاد عامری عزیز
عادت کردن به انجام کارها و احساس لذت از ان، منو یاد این جمله میندازه:«خرافاتی که قدمت پیدا می کنند،جنیه حقیقت به خود می گیرند.» کارهایی که ما انجامش میدیم چه بسا که اشتباه باشند ولی به خاطر عادت کردن و در نتیجه لذت بردن، و حتی راحت بودن، مدام از جانب ما تکرار میشن و دامنه شمول این قضیه میتونه خیلی وسیع باشه و حتی اعتقادات ما را هم دربر بگیره! این نصیحت خوبی برای آناستازیا بود.


@همایون به آیین توسط بهروزعامری Members  ارسال در شنبه 9 مرداد 1395 - 16:31

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

ممنونم از توجهتون

مهمتر توجه شما بود

سپاسگزارم

@};- @};- @};-


نام: صابرخوشبین صفت   ارسال در چهار شنبه 27 مرداد 1395 - 23:20

سلام استاد
موضوع بسیار زیبا و جالبی را به چالش کشیده اید .
درودها بر شما
بنظرم این بحثها و موضوعات را نباید خواند . بلکه باید آنها را یاد گرفت و با آنها به جنگ ساختار شکنی رفت .
البته در بیشتر موارد و در جوامع بافت سنتی ، هنرمندان بین سنت و مدرنیسم دست و پا می زنند .
شاد و سرسبز باشید .@};-


@صابرخوشبین صفت توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 12 شهريور 1395 - 13:02

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام عزیز وگرامی


سپاسگزارم از حضورتون


@};- @};- @};-ارسال نظر

نام کاربری: کلمه رمز:
نام شما: ایمیل شما:
آدرس وب: http:// کد:  
استفاده از شکلک در نظر
نظر شما:
 

 نظر بصورت خصوصی برای نویسنده ارسال شود.
  مشخصات شما در این دستگاه ذخیره شود.