لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00324415

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00532712

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00269238

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00159221

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00260241

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00570528

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00252123

آه آناستازیا دخترم

4.20533811

آه آناستازیا دخترم (14)

5.0017910

آه آناستازیا دخترم -7

4.25443127

آه آناستازیا دخترم -8

5.00240019

آه آناستازیا دخترم -9

5.00438021

آه آناستازیا دخترم 13

5.00110911

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00358232

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001424828

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33675450

خواب راحت

5.00578520

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00360131

زودتر ازهمه

5.00463033

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00468533

عکس یادگاری

5.00231415

غزال

5.002103522

مترو صادقیه

0.00188911

مجسمه

3.67336926

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00247418

نصف هندوانه

5.00264724

وقتی شکست

5.00157621

چهره ی ماندگار

4.67364012

کدام سود؟

4.00464125

تعداد صفحه:(1)
1