لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.0039915

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00515212

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00257038

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00145221

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00247441

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00553428

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00239223

آه آناستازیا دخترم

4.20519211

آه آناستازیا دخترم -7

4.25429627

آه آناستازیا دخترم -8

5.00226219

آه آناستازیا دخترم -9

5.00425221

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00345332

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001412528

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33661050

خواب راحت

5.00562120

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00347931

زودتر ازهمه

5.00451333

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00456633

عکس یادگاری

5.00217815

غزال

5.00288922

مترو صادقیه

0.00174911

مجسمه

3.67321726

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00233518

نصف هندوانه

5.00251024

وقتی شکست

5.00143421

چهره ی ماندگار

4.67352412

کدام سود؟

4.00449325

تعداد صفحه:(1)
1