لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.0048112

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00251938

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00139521

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00242841

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00548328

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00234923

آه آناستازیا دخترم

4.20513011

آه آناستازیا دخترم -7

4.25424527

آه آناستازیا دخترم -8

5.00221619

آه آناستازیا دخترم -9

5.00419021

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00340532

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001408428

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33655550

خواب راحت

5.00556220

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00343731

زودتر ازهمه

5.00445533

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00451733

عکس یادگاری

5.00211215

غزال

5.00283322

مترو صادقیه

0.00169611

مجسمه

3.67316326

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00228918

نصف هندوانه

5.00246124

وقتی شکست

5.00138621

چهره ی ماندگار

4.67348212

کدام سود؟

4.00444825

تعداد صفحه:(1)
1