لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00364415

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00571812

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00294538

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00191321

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00290441

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005101428

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00278823

آه آناستازیا دخترم

4.20568711

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00147111

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0027207

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33352914

آه آناستازیا دخترم -7

4.25476427

آه آناستازیا دخترم -8

5.00277319

آه آناستازیا دخترم -9

5.00477221

آه آناستازیا دخترم 13

5.00141411

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0012715

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00387032

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001455128

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336112052

خواب راحت

5.005107520

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00387631

زودتر ازهمه

5.00490233

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00491533

عکس یادگاری

5.00267215

غزال

5.002141822

مترو صادقیه

0.001117611

مجسمه

3.67371926

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00276618

نصف هندوانه

5.00295824

وقتی شکست

5.00184521

چهره ی ماندگار

4.67391012

کدام سود؟

4.00492525

تعداد صفحه:(1)
1