لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00311815

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00518212

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00259838

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00147521

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00249741

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00559428

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00241523

آه آناستازیا دخترم

4.20522011

آه آناستازیا دخترم -7

4.25431827

آه آناستازیا دخترم -8

5.00228219

آه آناستازیا دخترم -9

5.00427721

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00347832

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001414628

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33663250

خواب راحت

5.00564320

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00349431

زودتر ازهمه

5.00453433

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00458733

عکس یادگاری

5.00219915

غزال

5.00291422

مترو صادقیه

0.00177911

مجسمه

3.67324026

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00236418

نصف هندوانه

5.00253524

وقتی شکست

5.00147421

چهره ی ماندگار

4.67354612

کدام سود؟

4.00450925

تعداد صفحه:(1)
1