لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00395015

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00599512

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002116338

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001110521

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002110241

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005122628

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002101623

آه آناستازیا دخترم

4.20589012

آه آناستازیا دخترم (0)

4.333642

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00173211

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0029957

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33381614

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0033421

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0013432

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0012321

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0042344

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5022343

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0012273

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0011852

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6731580

آه آناستازیا دخترم -7

4.25495327

آه آناستازیا دخترم -8

5.00297919

آه آناستازیا دخترم -9

5.004102021

آه آناستازیا دخترم 13

5.00165511

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0015327

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0013250

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003104632

آینده ی آزادی

5.0011302

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001473628

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336135852

خواب راحت

5.005127120

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003105431

زودتر ازهمه

5.004113433

سخنران سخندان

4.6051712

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004109633

عکس یادگاری

5.00288615

غزال

5.002169722

مترو صادقیه

0.001136011

مجسمه

3.67390326

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00298418

نصف هندوانه

5.002117424

وقتی شکست

5.001105821

چهره ی ماندگار

4.673107312

کدام سود؟

4.004110225

گوک،کل بخش اول

4.673521

گیسو (11)

5.0011570

گیسو (11)

5.0021490

گیسو (6)

5.0021402

گیسو (8)

3.0021933

گیسو (9)

5.0011870

گیسو 7

3.4051644

گیسو(1)

5.0021610

گیسو(10)

2.0021620

گیسو(10)

5.0021554

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7541500

گیسو(13) قسمت آخر

5.0021584

گیسو(2)

4.0021670

گیسو(3)

5.0021640

گیسو(4)

5.0021451

گیسو(5)

5.0021842

تعداد صفحه:(1)
1