لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00357415

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00564612

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00291838

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00188321

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00286141

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00597028

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00275523

آه آناستازیا دخترم

4.20563911

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00138511

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0026517

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33344614

آه آناستازیا دخترم -7

4.25472227

آه آناستازیا دخترم -8

5.00271619

آه آناستازیا دخترم -9

5.00470721

آه آناستازیا دخترم 13

5.00135411

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0012094

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00383432

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001451728

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336106552

خواب راحت

5.005104020

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00385331

زودتر ازهمه

5.00486833

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00488633

عکس یادگاری

5.00262115

غزال

5.002136322

مترو صادقیه

0.001115111

مجسمه

3.67365826

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00272718

نصف هندوانه

5.00292224

وقتی شکست

5.00181521

چهره ی ماندگار

4.67388712

کدام سود؟

4.00489625

تعداد صفحه:(1)
1