لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00352615

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00561312

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00289438

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00185121

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00283541

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00593328

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00273123

آه آناستازیا دخترم

4.20560611

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00134211

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0026027

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33340114

آه آناستازیا دخترم -7

4.25469027

آه آناستازیا دخترم -8

5.00267719

آه آناستازیا دخترم -9

5.00466521

آه آناستازیا دخترم 13

5.00131311

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0011764

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00380932

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001449128

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336103852

خواب راحت

5.005101720

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00382631

زودتر ازهمه

5.00484033

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00486433

عکس یادگاری

5.00259315

غزال

5.002132122

مترو صادقیه

0.001112611

مجسمه

3.67362826

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00269418

نصف هندوانه

5.00289424

وقتی شکست

5.00179321

چهره ی ماندگار

4.67386212

کدام سود؟

4.00487225

تعداد صفحه:(1)
1