لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00374115

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00580512

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002101138

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00196321

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00295741

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005107728

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00285423

آه آناستازیا دخترم

4.20575911

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00155711

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0028187

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33363414

آه آناستازیا دخترم (31)

5.0021411

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0011072

آه آناستازیا دخترم -7

4.25481127

آه آناستازیا دخترم -8

5.00284519

آه آناستازیا دخترم -9

5.00484021

آه آناستازیا دخترم 13

5.00148911

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0013547

آه آناستازیا دخترم(32)

0.0011120

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00391432

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001459828

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336118052

خواب راحت

5.005114520

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00392931

زودتر ازهمه

5.00496833

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00496833

عکس یادگاری

5.00274015

غزال

5.002149822

مترو صادقیه

0.001122811

مجسمه

3.67377926

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00283318

نصف هندوانه

5.002102224

وقتی شکست

5.00190421

چهره ی ماندگار

4.67395412

کدام سود؟

4.00498025

تعداد صفحه:(1)
1