لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00328815

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00537812

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00273038

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00163621

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00265341

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00574328

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00256623

آه آناستازیا دخترم

4.20538511

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00112911

آه آناستازیا دخترم -7

4.25448627

آه آناستازیا دخترم -8

5.00244819

آه آناستازیا دخترم -9

5.00443821

آه آناستازیا دخترم 13

5.00113911

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00362832

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001429528

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33680650

خواب راحت

5.00583920

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00364331

زودتر ازهمه

5.00466733

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00471533

عکس یادگاری

5.00236615

غزال

5.002108022

مترو صادقیه

0.00193311

مجسمه

3.67341726

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00250818

نصف هندوانه

5.00270824

وقتی شکست

5.00161621

چهره ی ماندگار

4.67368812

کدام سود؟

4.00469125

تعداد صفحه:(1)
1