لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00349015

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00557112

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00287138

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00182321

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00280641

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00590728

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00270823

آه آناستازیا دخترم

4.20557911

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00130811

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0025717

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33336614

آه آناستازیا دخترم -7

4.25466227

آه آناستازیا دخترم -8

5.00264419

آه آناستازیا دخترم -9

5.00462921

آه آناستازیا دخترم 13

5.00129011

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0011324

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00378932

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001445928

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336100752

خواب راحت

5.00599520

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00380131

زودتر ازهمه

5.00480633

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00484433

عکس یادگاری

5.00255615

غزال

5.002127622

مترو صادقیه

0.001110111

مجسمه

3.67360226

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00266218

نصف هندوانه

5.00287324

وقتی شکست

5.00177021

چهره ی ماندگار

4.67384112

کدام سود؟

4.00484925

تعداد صفحه:(1)
1