لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.002467

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00512112

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00254438

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00142321

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00244541

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00550428

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00236623

آه آناستازیا دخترم

4.20515711

آه آناستازیا دخترم -7

4.25426527

آه آناستازیا دخترم -8

5.00223619

آه آناستازیا دخترم -9

5.00422121

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00342632

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001410228

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33657350

خواب راحت

5.00558720

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00345531

زودتر ازهمه

5.00447933

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00453733

عکس یادگاری

5.00214615

غزال

5.00285222

مترو صادقیه

0.00171511

مجسمه

3.67318726

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00231018

نصف هندوانه

5.00247824

وقتی شکست

5.00140621

چهره ی ماندگار

4.67350012

کدام سود؟

4.00446425

تعداد صفحه:(1)
1