لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00319415

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00526912

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00265638

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00154421

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00255541

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00565628

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00247923

آه آناستازیا دخترم

4.20528411

آه آناستازیا دخترم -7

4.25438827

آه آناستازیا دخترم -8

5.00234619

آه آناستازیا دخترم -9

5.00432721

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00353532

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001420828

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33670350

خواب راحت

5.00572320

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00355431

زودتر ازهمه

5.00459833

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00464533

عکس یادگاری

5.00226415

غزال

5.00298722

مترو صادقیه

0.00184411

مجسمه

3.67332026

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00243518

نصف هندوانه

5.00259424

وقتی شکست

5.00153721

چهره ی ماندگار

4.67359512

کدام سود؟

4.00458725

تعداد صفحه:(1)
1