لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00343015

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00551512

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00282238

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00177321

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00276541

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00585728

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00266323

آه آناستازیا دخترم

4.20552411

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00125511

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0025307

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33330614

آه آناستازیا دخترم -7

4.25462027

آه آناستازیا دخترم -8

5.00259319

آه آناستازیا دخترم -9

5.00458321

آه آناستازیا دخترم 13

5.00125211

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00374532

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001440828

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33694052

خواب راحت

5.00595320

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00375131

زودتر ازهمه

5.00476433

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00480433

عکس یادگاری

5.00250815

غزال

5.002121022

مترو صادقیه

0.001105811

مجسمه

3.67355226

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00261918

نصف هندوانه

5.00283024

وقتی شکست

5.00172121

چهره ی ماندگار

4.67380012

کدام سود؟

4.00480725

تعداد صفحه:(1)
1