لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00314515

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00521512

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00262438

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00150221

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00251741

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00561528

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00243923

آه آناستازیا دخترم

4.20524011

آه آناستازیا دخترم -7

4.25434527

آه آناستازیا دخترم -8

5.00230219

آه آناستازیا دخترم -9

5.00430021

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00350032

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001416928

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33665750

خواب راحت

5.00567720

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00351531

زودتر ازهمه

5.00455733

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00460433

عکس یادگاری

5.00222015

غزال

5.00294222

مترو صادقیه

0.00180011

مجسمه

3.67326726

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00239018

نصف هندوانه

5.00255424

وقتی شکست

5.00149121

چهره ی ماندگار

4.67356012

کدام سود؟

4.00454025

تعداد صفحه:(1)
1