لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00336115

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00546212

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00277838

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00171821

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00271541

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00580528

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00261823

آه آناستازیا دخترم

4.20546311

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00120611

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0024707

آه آناستازیا دخترم -7

4.25456427

آه آناستازیا دخترم -8

5.00253619

آه آناستازیا دخترم -9

5.00452321

آه آناستازیا دخترم 13

5.00119311

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00369632

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001435928

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33687650

خواب راحت

5.00589720

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00370131

زودتر ازهمه

5.00471733

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00476233

عکس یادگاری

5.00245115

غزال

5.002114322

مترو صادقیه

0.001100611

مجسمه

3.67349626

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00257118

نصف هندوانه

5.00278024

وقتی شکست

5.00167321

چهره ی ماندگار

4.67375112

کدام سود؟

4.00475325

تعداد صفحه:(1)
1