لیست داستان ها دفتر شبهای تهران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

چای را دم کن آمدم

3.80576116

توسن خیال

1.0027038

جنگ با یک دانه کبریت شروع می شود

0.0011684

حکم جلب

5.0011282

حیدر حیدری حیدر....

0.0011444

دوان دوان می آید

2.4057159

زندگی...

2.50475314

سالگرد

2.00168315

طوقی

4.7547385

غُلومی

5.0011552

فقط سوت می زدم

5.0011710

قلنج

3.00277217

متخصص

1.50275110

مُخ خوری...

0.0016224

نقاش ماهر

5.0011636

پرچم متبرک

3.0026825

تعداد صفحه:(1)
1