لیست داستان ها دفتر شبهای تهران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

چای را دم کن آمدم

3.80573716

توسن خیال

1.0026808

جنگ با یک دانه کبریت شروع می شود

0.0011344

حکم جلب

5.001952

حیدر حیدری حیدر....

0.0011044

دوان دوان می آید

2.4056759

زندگی...

2.50472014

سالگرد

2.00164915

طوقی

4.7547065

غُلومی

5.0011302

فقط سوت می زدم

5.0011380

قلنج

3.00273317

متخصص

1.50272910

مُخ خوری...

0.0015854

نقاش ماهر

5.0011236

پرچم متبرک

3.0026545

تعداد صفحه:(1)
1