لیست داستان ها دفتر شبهای تهران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

چای را دم کن آمدم

3.80578416

توسن خیال

1.0027228

جنگ با یک دانه کبریت شروع می شود

0.0011934

حکم جلب

5.0011632

حیدر حیدری حیدر....

0.0011784

دوان دوان می آید

2.4057459

زندگی...

2.50477914

سالگرد

2.00171215

طوقی

4.7547615

غُلومی

5.0011952

فقط سوت می زدم

5.0012020

قلنج

3.00279517

متخصص

1.50277510

مُخ خوری...

0.0016444

نقاش ماهر

5.0012006

پرچم متبرک

3.0027015

تعداد صفحه:(1)
1