لیست داستان ها دفتر شبهای تهران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

چای را دم کن آمدم

3.80583516

توسن خیال

1.0027478

جنگ با یک دانه کبریت شروع می شود

0.0012384

حکم جلب

5.0012062

حیدر حیدری حیدر....

0.0012274

دوان دوان می آید

2.4057939

زندگی...

2.50482914

سالگرد

2.00176315

طوقی

4.7548165

غُلومی

5.0012402

فقط سوت می زدم

5.0012450

قلنج

3.00286117

متخصص

1.50279810

مُخ خوری...

0.0016774

نقاش ماهر

5.0012576

پرچم متبرک

3.0027485

تعداد صفحه:(1)
1