لیست داستان ها دفتر شبهای تهران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

چای را دم کن آمدم

3.805106416

توسن خیال

1.0029528

جنگ با یک دانه کبریت شروع می شود

0.0015894

حکم جلب

5.0014812

حیدر حیدری حیدر....

0.0016144

دوان دوان می آید

2.40510699

زندگی...

2.504106514

سالگرد

2.001108415

طوقی

4.75410535

غُلومی

5.0016212

فقط سوت می زدم

5.0015440

قلنج

3.002115317

متخصص

1.502104510

منزل جانان

0.001720

مُخ خوری...

0.0019074

نقاش ماهر

5.0016816

پرچم متبرک

3.0029835

کیف زنانه

0.0011402

تعداد صفحه:(1)
1