لیست داستان ها دفتر شبهای تهران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

چای را دم کن آمدم

3.80586116

توسن خیال

1.0027758

جنگ با یک دانه کبریت شروع می شود

0.0012714

حکم جلب

5.0012312

حیدر حیدری حیدر....

0.0012664

دوان دوان می آید

2.4058209

زندگی...

2.50485214

سالگرد

2.00179415

طوقی

4.7548475

غُلومی

5.0012782

فقط سوت می زدم

5.0012810

قلنج

3.00289117

متخصص

1.50281610

مُخ خوری...

0.0016984

نقاش ماهر

5.0012966

پرچم متبرک

3.0027745

تعداد صفحه:(1)
1