لیست داستان ها دفتر ماشه را بچکان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

...یعنی چی؟

3.00411002

آرامش کویر

3.7549264

آرد داغ

0.0018762

آن روزهای خوش رفته...

3.00312657

آن سال ها

0.0017673

از گل نازک تر

3.0028272

اشک هایم

5.0019818

باران

3.5028663

جلد قرمز

4.6739052

درنا

1.50210742

دروغ به خاطر من

4.6058356

دلهای لرزان

3.0039073

روزی که دیگر بابا نبود

4.75410492

زنده بگور 2

3.00310133

سالگرد

3.0037637

سقوط

3.2549095

سکه ای برای پروانه

0.0018403

شام آخر ( ماجراهای غضنفر، کارگر شوخ طبع دهداری پیر زاغه)

4.33619489

شبهای تهران 2

3.00211983

عجم

1.00110233

عشق مجازی

3.00411206

غضنفر و پوست هندوانه

3.00813389

قلندر

2.0028572

مارمولک

0.00110028

ماموریت

3.805108914

نزدیک از جنس دور

2.17610235

نگاه

0.0018982

پدر...

3.6059406

پرنده و فال

2.00110076

پرچم متبرک

2.6739062

پل

0.0019670

پناهی

2.0029374

چفیه وگل

5.00210975

تعداد صفحه:(1)
1