لیست داستان ها دفتر سایه‌ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

در امتداد شرقي

4.50211951

آن کلاغ، کلاغِ سفید (داستان کوتاه) نوشته‌ی: حسین خسروی

0.0016120

افسون باغ بادام

4.00213123

خاکستری مایل به سیاه

4.001375

خاکستری مایل به سیاه

0.001280

دیدار

5.0029508

سحر بستان اللوز

2.333134211

عروسی ماه

5.00113230

مصائب اَشکال

1.502990

تعداد صفحه:(1)
1