لیست داستان ها دفتر براساس ماجراهاي واقعي

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از دست اين بيناد شهيد !

4.0039883

درختی به نام هوس

0.00111514

دیدی ! دیدی دلم شكست ...

5.00110792

شهر سوخته

5.00111733

مرد لبو فروش

3.00514411

تعداد صفحه:(1)
1