لیست داستان ها دفتر براساس ماجراهاي واقعي

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از دست اين بيناد شهيد !

4.0038533

درختی به نام هوس

0.0019634

دیدی ! دیدی دلم شكست ...

5.0019622

شهر سوخته

5.0019793

مرد لبو فروش

3.00512801

تعداد صفحه:(1)
1