لیست داستان ها دفتر براساس ماجراهاي واقعي

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از دست اين بيناد شهيد !

4.0038973

درختی به نام هوس

0.00110514

دیدی ! دیدی دلم شكست ...

5.00110082

شهر سوخته

5.00110583

مرد لبو فروش

3.00513391

تعداد صفحه:(1)
1