لیست داستان ها دفتر خودکامه سفارشی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتفاق نیفتاد

0.0012730

تاثیر دوست داشتن

5.00110015

خانه خونین عنکبوت

5.0018262

خواب نقاش

5.002109316

خودکامه سفارشی

3.0029346

داستان ناتمام رهگذرکوچه های تنهایی

0.00111018

سرگذشت سكه عتيقه

3.00210363

تعداد صفحه:(1)
1