لیست داستان ها دفتر خودکامه سفارشی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاثیر دوست داشتن

5.0018295

خانه خونین عنکبوت

5.0016252

خواب نقاش

5.00293116

خودکامه سفارشی

3.0028056

داستان ناتمام رهگذرکوچه های تنهایی

0.0018968

سرگذشت سكه عتيقه

3.0029133

تعداد صفحه:(1)
1