لیست داستان ها دفتر خودکامه سفارشی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتفاق نیفتاد

0.001720

تاثیر دوست داشتن

5.0018905

خانه خونین عنکبوت

5.0016812

خواب نقاش

5.00299216

خودکامه سفارشی

3.0028496

داستان ناتمام رهگذرکوچه های تنهایی

0.0019918

سرگذشت سكه عتيقه

3.0029563

تعداد صفحه:(1)
1