لیست داستان ها دفتر خودکامه سفارشی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتفاق نیفتاد

0.0011820

تاثیر دوست داشتن

5.0019475

خانه خونین عنکبوت

5.0017552

خواب نقاش

5.002103716

خودکامه سفارشی

3.0028936

داستان ناتمام رهگذرکوچه های تنهایی

0.00110498

سرگذشت سكه عتيقه

3.0029933

تعداد صفحه:(1)
1