لیست داستان ها دفتر کتاب یازدهم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از کی احمد از خواب می پرید ؟

4.5029629

جای خالی او کنار پنجره

5.0029343

خواب شیرین كلانتر

2.0019222

داستان کوتاه کوردی شبح با ترجمه فارسی

4.5691034511

مسخ زرافه ای من

4.001892

من شما شاعرها رو مي شناسم !

5.0019072

موجودات نیمه شب

4.0011900

کتاب یازدهم

4.254129724

گل ها واشک ها

3.6738811

گلدان مارکز

0.0018054

تعداد صفحه:(1)
1