لیست داستان ها دفتر کتاب یازدهم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از کی احمد از خواب می پرید ؟

4.50210849

جای خالی او کنار پنجره

5.00210373

خواب شیرین كلانتر

2.00110152

داستان کوتاه کوردی شبح با ترجمه فارسی

4.60101200311

مسخ زرافه ای من

4.0013352

من شما شاعرها رو مي شناسم !

5.00110032

موجودات نیمه شب

4.0013440

کتاب یازدهم

4.254142124

گل ها واشک ها

3.6739691

گلدان مارکز

0.0018924

تعداد صفحه:(1)
1