لیست داستان ها دفتر کتاب یازدهم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از کی احمد از خواب می پرید ؟

4.5028809

جای خالی او کنار پنجره

5.0028673

خواب شیرین كلانتر

2.0018672

داستان کوتاه کوردی شبح با ترجمه فارسی

4.508954611

من شما شاعرها رو مي شناسم !

5.0018352

موجودات نیمه شب

4.001760

کتاب یازدهم

4.254120924

گل ها واشک ها

3.6738061

گلدان مارکز

0.0017374

تعداد صفحه:(1)
1