لیست داستان ها دفتر کتاب یازدهم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از کی احمد از خواب می پرید ؟

4.50210059

جای خالی او کنار پنجره

5.0029743

خواب شیرین كلانتر

2.0019462

داستان کوتاه کوردی شبح با ترجمه فارسی

4.60101142511

مسخ زرافه ای من

4.0011882

من شما شاعرها رو مي شناسم !

5.0019392

موجودات نیمه شب

4.0012490

کتاب یازدهم

4.254133924

گل ها واشک ها

3.6739111

گلدان مارکز

0.0018384

تعداد صفحه:(1)
1