لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0014482

مستاجر و جنس هايش

0.0011311

آلبوم عكس

1.0035506

آلزايمر

4.0023704

از هر ده تا یکی!

5.0013422

اعتراض

0.0013260

التماس

2.6734164

ايست!

3.0023201

بازارِ كسب و كار

2.0024500

بخشش پيرمرد

0.0012602

بلا و عذاب

1.0031992

بهتر از من!

3.3331690

بي اجازه!

3.6732651

تاب بازي

3.0023392

تابلوي هشدار

5.0013225

ترسناك ترين موجود!

1.5022056

تصميم گيري

2.3334792

تعطيلات

4.5024510

تنبيه كارمند

4.0013577

توانايي

2.7541871

توليد آشغال

0.001140

توي ده ثانيه!!

0.0012970

توپ و زمين

5.0013240

ثروت بي مشقت!

4.5021432

جرات

3.5022662

جشنواره شادي و خنده

4.0025632

جلسه جنگ

3.6734064

جنگ مطبوعاتي!

2.7542422

جيغ

1.0012520

حواس جمع

3.0022562

خجالت نمي كشي؟

3.0044774

خدا را سپاس

2.0012380

خردهِ پول

5.0013587

خريد ويلا

1.7541810

خشم و مرد

5.0011040

خصومت

2.6052434

خودكشي

3.0032093

در كتابخانه

0.0013530

دردِ بزرگ

5.0013187

درود

2.6731771

دستور

3.5025430

دعواي خانوادگي

5.0011211

دو تا آدم

3.0014274

ديوانه و روانپزشك

1.0013184

راي

1.0013000

ريشتر

1.5022880

زنبورداري

1.0012650

سربازِ مرگ

2.0032002

سه ديوانه

2.0034670

سه پيرمرد - سه كودك

0.0013315

سيب قرمز

3.6733761

شانس و باور

2.5042002

شعار تبليغاتي

3.6732162

شكستگي

2.0042464

شوخي

1.3331860

صعود به دُرفك

0.0013162

صف نانوايي

3.0032482

عيادت سخنران

1.6732070

عينك

3.3332102

غلط املايي

0.0013464

غيبت

5.0013446

فرار ديوانه ها!

0.0012520

فرمول مخترع

3.0014152

فوت

5.00137110

قيمت دو چيز

1.5022780

قيمتِ مخ!

2.7541940

كمر درد، پا درد

5.0013453

كنترل خشم

3.5022050

كينه

3.0013450

ماجراي شوهر بيمار

0.001501

ماجراي گلِ سر

3.5021592

مادرِ تنها

4.2541970

ماشين فلاني

3.6732232

مداد رنگي

2.0062729

مراسم تجليل

1.0013120

مرد شدن!

3.0031960

مسابقه شكار

1.0012870

ملاقات فيروز

5.0012710

منظم!

2.0011302

نابغه!

5.0013233

نبرد پادشاهان

4.00227913

نصف ، نصف

0.00180

هست ولي نيست!

4.0031396

وصيت پيرمرد

4.5022541

وقتي ما هستيم!

5.0012190

يك عدد درشت بر باد رفته

0.001740

يك هفته ديگر

2.50625310

پالتو

5.0013030

پدر و طلبكار

2.0052868

پل عابر پياده

5.0013520

پُرچونه گي

0.0013330

تعداد صفحه:(1)
1