لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0011812

آلبوم عكس

1.0021366

از هر ده تا یکی!

5.0011332

اعتراض

0.0011420

ايست!

3.0021141

بخشش پيرمرد

0.001472

تاب بازي

3.0021252

تابلوي هشدار

5.0011335

تنبيه كارمند

4.0011617

توي ده ثانيه!!

0.001950

توپ و زمين

5.0011080

خردهِ پول

5.0011547

در كتابخانه

0.0011370

دردِ بزرگ

5.0011437

ديوانه و روانپزشك

1.0011284

راي

1.0011440

ريشتر

1.5021160

زنبورداري

1.0011070

سه پيرمرد - سه كودك

0.0011475

سيب قرمز

3.6731371

صعود به دُرفك

0.001902

غيبت

5.0011336

فرار ديوانه ها!

0.001110

فوت

5.00118710

قيمت دو چيز

1.001100

كمر درد، پا درد

5.0011103

مراسم تجليل

1.0011440

مسابقه شكار

0.00180

ملاقات فيروز

5.001550

نابغه!

5.0011243

پالتو

5.0011230

پل عابر پياده

5.001930

پُرچونه گي

0.0011570

تعداد صفحه:(1)
1