لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0015072

مستاجر و جنس هايش

5.0016301

آلبوم عكس

1.0036036

آلزايمر

3.0055834

از هر ده تا یکی!

5.0014012

اسكناس كهنه

4.0013001

اعتراض

0.0013850

التماس

2.6734704

ايست!

3.0023811

بازارِ كسب و كار

2.0025180

بخاطر فروش بالا

4.0012054

بخشش پيرمرد

0.0013252

بلا و عذاب

1.0032612

بهتر از من!

3.3332260

بي اجازه!

4.0055731

تاب بازي

3.0024012

تابلوي هشدار

5.0013855

ترسناك ترين موجود!

1.5022646

تصميم گيري

2.3335402

تعطيلات

4.2545490

تنبيه كارمند

4.0014237

توانايي

2.7542501

توليد آشغال

3.2544684

توي ده ثانيه!!

0.0013510

توپ و زمين

5.0013820

ثروت بي مشقت!

4.3334802

جرات

3.5023302

جشنواره شادي و خنده

4.0026592

جلسه جنگ

3.6734934

جنگ مطبوعاتي!

2.7543102

جواب "نه!"

2.0021111

جيغ

1.0013120

حواس جمع

3.0023222

خجالت نمي كشي؟

3.0045374

خدا را سپاس

2.0013010

خردهِ پول

5.0014257

خريد ويلا

1.7542370

خشم و مرد

3.0025260

خصومت

2.6052994

خودكشي

3.0032693

در كتابخانه

0.0014070

دردِ بزرگ

5.0013787

درود

2.6732361

دستور

3.5046160

دعواي خانوادگي

4.0035391

دو تا آدم

2.3334984

ديوانه و روانپزشك

1.0013774

راي

1.0013570

رنگ آميزي قو!

3.0022780

ريشتر

1.5023470

زنبورداري

1.0013230

زيباترين مخلوق

2.6734234

سابقه درخشان

1.5022151

سربازِ مرگ

2.0032562

سه ديوانه

2.0035290

سه پيرمرد - سه كودك

0.0013885

سيب قرمز

3.6734371

شانس و باور

2.5042612

شعار تبليغاتي

3.6732752

شكستگي

2.0043104

شوخي

1.3332460

صعود به دُرفك

0.0013772

صف نانوايي

3.0033262

عيادت سخنران

1.6732640

عينك

3.3332682

غلط املايي

3.5025534

غيبت

5.0014046

فرار ديوانه ها!

0.0013120

فرمول مخترع

4.0035002

فوت

5.00143110

قصه پادشاه

4.0024230

قيمت دو چيز

1.5023360

قيمتِ مخ!

2.7542490

كمر درد، پا درد

5.0014103

كنترل خشم

3.5022660

كينه

3.6735670

ماجراي شوهر بيمار

1.5021451

ماجراي گلِ سر

3.6735422

مادرِ تنها

4.2542610

ماشين فلاني

3.6732882

مداد رنگي

2.0063329

مراسم تجليل

1.0013750

مرد شدن!

3.0032540

مسابقه شكار

1.0013500

ملاقات فيروز

5.0013330

منظم!

3.0032072

نابغه!

5.0013893

نبرد پادشاهان

3.80551013

نصف ، نصف

3.0021286

نقطه سياه

3.0012900

هست ولي نيست!

3.3362426

وصيت پيرمرد

4.2055041

وقتي ما هستيم!

5.0012850

يك عدد درشت بر باد رفته

2.0014810

يك هفته ديگر

2.50631510

پالتو

5.0013630

پدر و طلبكار

2.0053458

پل عابر پياده

5.0014120

پيشنهاد به پادشاه

4.0013052

پُرچونه گي

0.0013870

تعداد صفحه:(1)
1