لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0015882

مستاجر و جنس هايش

3.7547241

آلبوم عكس

1.0036696

آلزايمر

3.0056514

از هر ده تا یکی!

5.0014672

اسكناس كهنه

4.0035771

اعتراض

0.0014440

التماس

2.6735314

ايست!

3.0024391

بازارِ كسب و كار

2.0025780

بخاطر فروش بالا

3.2542744

بخشش پيرمرد

0.0013872

بلا و عذاب

1.0033372

بهتر از من!

3.3332920

بي اجازه!

4.0056321

تاب بازي

3.0024662

تابلوي هشدار

5.0014405

ترسناك ترين موجود!

1.5023196

تصميم گيري

2.3336022

تعطيلات

4.2546170

تنبيه كارمند

4.0014927

توانايي

2.7543211

توليد آشغال

3.2587414

توي ده ثانيه!!

0.0014260

توپ و زمين

5.0014410

ثروت بي مشقت!

4.3335472

جرات

3.5023862

جشنواره شادي و خنده

4.0027172

جلسه جنگ

3.6736424

جنگ مطبوعاتي!

2.7543782

جواب "نه!"

3.0042241

جيغ

1.0013830

حواس جمع

3.0024002

خجالت نمي كشي؟

3.0046004

خدا را سپاس

2.0013600

خردهِ پول

5.0015007

خريد ويلا

1.7543030

خشم و مرد

2.3336060

خصومت

2.6053594

خودكشي

3.0033383

در كتابخانه

0.0014710

دردِ بزرگ

5.0014427

درود

2.6733031

دستور

3.5046740

دعواي خانوادگي

3.7546251

دو تا آدم

2.3335604

ديوانه و روانپزشك

1.0014394

راي

1.0014150

رنگ آميزي قو!

2.7546090

ريشتر

1.5024090

زنبورداري

1.0013840

زيباترين مخلوق

3.0066754

سابقه درخشان

2.2545491

سربازِ مرگ

2.0033152

سه ديوانه

2.0035880

سه پيرمرد - سه كودك

0.0014525

سيب قرمز

3.6735061

شانس و باور

2.5043312

شعار تبليغاتي

3.6733442

شكستگي

2.0043754

شوخي

1.3333040

صعود به دُرفك

0.0014592

صف نانوايي

3.0038822

عيادت سخنران

1.6733270

عينك

3.3333252

غلط املايي

3.5026184

غيبت

5.0014776

فرار ديوانه ها!

0.0013750

فرمول مخترع

4.0035812

فوت

5.00148810

قصه پادشاه

2.7546790

قيمت دو چيز

1.5024210

قيمتِ مخ!

2.7543120

كمر درد، پا درد

5.0015063

كنترل خشم

3.5023310

كينه

3.6736190

ماجراي شوهر بيمار

2.4052251

ماجراي گلِ سر

3.6736192

مادرِ تنها

4.2543390

ماشين فلاني

3.6733402

مداد رنگي

2.0063939

مراسم تجليل

1.0014410

مرد شدن!

3.0033100

مسابقه شكار

1.0014140

ملاقات فيروز

5.0014170

منظم!

3.0032652

نابغه!

4.5024633

نبرد پادشاهان

3.80556813

نصف ، نصف

3.2542266

نقطه سياه

3.6736010

هست ولي نيست!

3.3363136

وصيت پيرمرد

4.2055791

وقتي ما هستيم!

5.0013640

يك عدد درشت بر باد رفته

2.3336430

يك هفته ديگر

2.50638110

پالتو

5.0014230

پدر و طلبكار

2.0054118

پل عابر پياده

5.0015140

پيشنهاد به پادشاه

3.0035892

پُرچونه گي

0.0014500

تعداد صفحه:(1)
1