لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0013842

آلبوم عكس

1.0035036

از هر ده تا یکی!

5.0012852

اعتراض

0.0012790

التماس

0.0011124

ايست!

3.0022481

بازارِ كسب و كار

0.001400

بخشش پيرمرد

0.0011972

بلا و عذاب

1.0021172

بهتر از من!

4.001790

تاب بازي

3.0022772

تابلوي هشدار

5.0012665

ترسناك ترين موجود!

2.0011446

تصميم گيري

0.0011462

تنبيه كارمند

4.0013007

توانايي

2.7541371

توي ده ثانيه!!

0.0012440

توپ و زمين

5.0012580

جرات

3.5022152

جلسه جنگ

3.0023444

جنگ مطبوعاتي!

2.7541932

جيغ

1.0011990

حواس جمع

3.0021872

خجالت نمي كشي؟

0.001973

خدا را سپاس

2.0011820

خردهِ پول

5.0012937

خريد ويلا

1.502970

خصومت

2.2541934

خودكشي

3.5021553

در كتابخانه

0.0012960

دردِ بزرگ

5.0012657

درود

1.5021081

ديوانه و روانپزشك

1.0012694

راي

1.0012560

ريشتر

1.5022390

زنبورداري

1.0012150

سربازِ مرگ

2.5021462

سه ديوانه

0.001870

سه پيرمرد - سه كودك

0.0012765

سيب قرمز

3.6732951

شانس و باور

2.0031272

شعار تبليغاتي

3.0021662

شكستگي

2.3331974

شوخي

1.5021350

صعود به دُرفك

0.0012442

صف نانوايي

3.0031832

عيادت سخنران

1.6731580

عينك

3.0021272

غيبت

5.0012906

فرار ديوانه ها!

0.0011950

فوت

5.00132210

قيمت دو چيز

1.5022330

قيمتِ مخ!

2.0021110

كمر درد، پا درد

5.0012913

كنترل خشم

2.0011410

مادرِ تنها

4.502900

ماشين فلاني

4.5021662

مداد رنگي

2.0052239

مراسم تجليل

1.0012640

مرد شدن!

3.0021410

مسابقه شكار

1.0012330

ملاقات فيروز

5.0012230

نابغه!

5.0012753

وقتي ما هستيم!

5.0011680

يك هفته ديگر

2.00520810

پالتو

5.0012450

پدر و طلبكار

2.0052278

پل عابر پياده

5.0012820

پُرچونه گي

0.0012800

تعداد صفحه:(1)
1