لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0012992

آلبوم عكس

1.0034666

از هر ده تا یکی!

5.0012452

اعتراض

0.0012390

ايست!

3.0022091

بخشش پيرمرد

0.0011602

تاب بازي

3.0022432

تابلوي هشدار

5.0012315

ترسناك ترين موجود!

2.001716

تنبيه كارمند

4.0012687

توانايي

2.003951

توي ده ثانيه!!

0.0012000

توپ و زمين

5.0012140

جرات

3.5021682

جلسه جنگ

3.0022884

جنگ مطبوعاتي!

2.0021502

جيغ

1.0011580

حواس جمع

3.0021482

خدا را سپاس

2.0011390

خردهِ پول

5.0012567

خصومت

2.2541294

خودكشي

3.502763

در كتابخانه

0.0012620

دردِ بزرگ

5.0012327

درود

0.001331

ديوانه و روانپزشك

1.0012364

راي

1.0012260

ريشتر

1.5022040

زنبورداري

1.0011820

سربازِ مرگ

2.502842

سه پيرمرد - سه كودك

0.0012365

سيب قرمز

3.6732511

شانس و باور

0.001230

شعار تبليغاتي

3.002912

شكستگي

3.0021354

شوخي

1.502750

صعود به دُرفك

0.0011972

صف نانوايي

2.5021252

عيادت سخنران

2.0021040

عينك

0.001180

غيبت

5.0012466

فرار ديوانه ها!

0.0011510

فوت

5.00128410

قيمت دو چيز

1.5021880

قيمتِ مخ!

0.001300

كمر درد، پا درد

5.0012363

كنترل خشم

2.001590

ماشين فلاني

4.502912

مداد رنگي

2.2541569

مراسم تجليل

1.0012330

مرد شدن!

3.002670

مسابقه شكار

1.0011810

ملاقات فيروز

5.0011820

نابغه!

5.0012313

وقتي ما هستيم!

5.0011280

يك هفته ديگر

2.25415010

پالتو

5.0012090

پدر و طلبكار

2.2541818

پل عابر پياده

5.0012250

پُرچونه گي

0.0012480

تعداد صفحه:(1)
1