لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0012362

آلبوم عكس

1.0021806

از هر ده تا یکی!

5.0011782

اعتراض

0.0011780

ايست!

3.0021561

بخشش پيرمرد

0.001952

تاب بازي

3.0021802

تابلوي هشدار

5.0011725

تنبيه كارمند

4.0012067

توي ده ثانيه!!

0.0011350

توپ و زمين

5.0011420

جرات

5.001741

جلسه جنگ

5.0011164

جنگ مطبوعاتي!

0.001442

جيغ

0.001550

حواس جمع

3.002672

خدا را سپاس

0.001530

خردهِ پول

5.0011927

در كتابخانه

0.0011880

دردِ بزرگ

5.0011787

ديوانه و روانپزشك

1.0011844

راي

1.0011740

ريشتر

1.5021500

زنبورداري

1.0011330

سه پيرمرد - سه كودك

0.0011835

سيب قرمز

3.6731881

صعود به دُرفك

0.0011362

صف نانوايي

0.001252

غيبت

5.0011846

فرار ديوانه ها!

0.001800

فوت

5.00122310

قيمت دو چيز

1.5021180

كمر درد، پا درد

5.0011503

مراسم تجليل

1.0011780

مسابقه شكار

1.0011050

ملاقات فيروز

5.0011080

نابغه!

5.0011693

وقتي ما هستيم!

5.001540

پالتو

5.0011540

پدر و طلبكار

3.002545

پل عابر پياده

5.0011540

پُرچونه گي

0.0011930

تعداد صفحه:(1)
1