لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.001812

اعتراض

0.001780

تابلوي هشدار

5.001192

راي

1.001530

سه پيرمرد - سه كودك

0.001495

فوت

5.0019910

مراسم تجليل

1.001560

پُرچونه گي

0.001800

تعداد صفحه:(1)
1