لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0015262

مستاجر و جنس هايش

3.7546741

آلبوم عكس

1.0036266

آلزايمر

3.0056094

از هر ده تا یکی!

5.0014252

اسكناس كهنه

4.0035021

اعتراض

0.0014050

التماس

2.6734884

ايست!

3.0024061

بازارِ كسب و كار

2.0025370

بخاطر فروش بالا

3.2542344

بخشش پيرمرد

0.0013452

بلا و عذاب

1.0032822

بهتر از من!

3.3332470

بي اجازه!

4.0055991

تاب بازي

3.0024252

تابلوي هشدار

5.0014025

ترسناك ترين موجود!

1.5022816

تصميم گيري

2.3335582

تعطيلات

4.2545730

تنبيه كارمند

4.0014507

توانايي

2.7542751

توليد آشغال

3.2586934

توي ده ثانيه!!

0.0013790

توپ و زمين

5.0014010

ثروت بي مشقت!

4.3335032

جرات

3.5023502

جشنواره شادي و خنده

4.0026792

جلسه جنگ

3.6735524

جنگ مطبوعاتي!

2.7543292

جواب "نه!"

3.0041461

جيغ

1.0013360

حواس جمع

3.0023492

خجالت نمي كشي؟

3.0045614

خدا را سپاس

2.0013230

خردهِ پول

5.0014537

خريد ويلا

1.7542570

خشم و مرد

2.3335700

خصومت

2.6053214

خودكشي

3.0032923

در كتابخانه

0.0014290

دردِ بزرگ

5.0014047

درود

2.6732561

دستور

3.5046370

دعواي خانوادگي

3.7545861

دو تا آدم

2.3335204

ديوانه و روانپزشك

1.0014004

راي

1.0013820

رنگ آميزي قو!

2.7545020

ريشتر

1.5023660

زنبورداري

1.0013460

زيباترين مخلوق

3.0066284

سابقه درخشان

2.2544421

سربازِ مرگ

2.0032732

سه ديوانه

2.0035460

سه پيرمرد - سه كودك

0.0014105

سيب قرمز

3.6734611

شانس و باور

2.5042862

شعار تبليغاتي

3.6732982

شكستگي

2.0043334

شوخي

1.3332630

صعود به دُرفك

0.0014152

صف نانوايي

3.0033602

عيادت سخنران

1.6732870

عينك

3.3332892

غلط املايي

3.5025764

غيبت

5.0014306

فرار ديوانه ها!

0.0013320

فرمول مخترع

4.0035302

فوت

5.00145310

قصه پادشاه

2.7546290

قيمت دو چيز

1.5023820

قيمتِ مخ!

2.7542700

كمر درد، پا درد

5.0014533

كنترل خشم

3.5022880

كينه

3.6735850

ماجراي شوهر بيمار

2.4051831

ماجراي گلِ سر

3.6735632

مادرِ تنها

4.2542880

ماشين فلاني

3.6733032

مداد رنگي

2.0063529

مراسم تجليل

1.0013950

مرد شدن!

3.0032690

مسابقه شكار

1.0013700

ملاقات فيروز

5.0013780

منظم!

3.0032262

نابغه!

4.5024193

نبرد پادشاهان

3.80552913

نصف ، نصف

3.2541726

نقطه سياه

3.6735220

هست ولي نيست!

3.3362706

وصيت پيرمرد

4.2055271

وقتي ما هستيم!

5.0013180

يك عدد درشت بر باد رفته

2.3336060

يك هفته ديگر

2.50634010

پالتو

5.0013820

پدر و طلبكار

2.0053658

پل عابر پياده

5.0014570

پيشنهاد به پادشاه

3.0035182

پُرچونه گي

0.0014070

تعداد صفحه:(1)
1