لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0014182

آلبوم عكس

1.0035286

آلزايمر

5.0011454

از هر ده تا یکی!

5.0013162

اعتراض

0.0013020

التماس

4.0013554

ايست!

3.0022811

بازارِ كسب و كار

1.0013030

بخشش پيرمرد

0.0012252

بلا و عذاب

1.0021692

بهتر از من!

4.0011460

تاب بازي

3.0023072

تابلوي هشدار

5.0012955

ترسناك ترين موجود!

1.5021826

تصميم گيري

1.0013972

تعطيلات

5.0012390

تنبيه كارمند

4.0013317

توانايي

2.7541631

توي ده ثانيه!!

0.0012670

توپ و زمين

5.0012960

جرات

3.5022402

جشنواره شادي و خنده

4.0013952

جلسه جنگ

3.0023794

جنگ مطبوعاتي!

2.7542212

جيغ

1.0012230

حواس جمع

3.0022222

خجالت نمي كشي؟

3.0023544

خدا را سپاس

2.0012110

خردهِ پول

5.0013297

خريد ويلا

1.5021530

خصومت

2.6052164

خودكشي

3.0031843

در كتابخانه

0.0013220

دردِ بزرگ

5.0012967

درود

1.5021561

دستور

3.0013400

دو تا آدم

0.0012514

ديوانه و روانپزشك

1.0012924

راي

1.0012770

ريشتر

1.5022650

زنبورداري

1.0012340

سربازِ مرگ

2.0031742

سه ديوانه

1.0013470

سه پيرمرد - سه كودك

0.0013065

سيب قرمز

3.6733311

شانس و باور

2.0031752

شعار تبليغاتي

3.6731932

شكستگي

2.0042214

شوخي

1.3331580

صعود به دُرفك

0.0012792

صف نانوايي

3.0032152

عيادت سخنران

1.6731820

عينك

3.0021842

غلط املايي

0.001984

غيبت

5.0013176

فرار ديوانه ها!

0.0012220

فرمول مخترع

0.0012132

فوت

5.00134610

قيمت دو چيز

1.5022560

قيمتِ مخ!

2.0021650

كمر درد، پا درد

5.0013183

كنترل خشم

3.5021760

كينه

3.001840

مادرِ تنها

4.5021600

ماشين فلاني

3.6731932

مداد رنگي

2.0062479

مراسم تجليل

1.0012850

مرد شدن!

3.0031730

مسابقه شكار

1.0012630

ملاقات فيروز

5.0012480

منظم!

0.001842

نابغه!

5.0012963

نبرد پادشاهان

5.0015013

وصيت پيرمرد

5.001381

وقتي ما هستيم!

5.0011980

يك هفته ديگر

2.50622810

پالتو

5.0012750

پدر و طلبكار

2.0052538

پل عابر پياده

5.0013130

پُرچونه گي

0.0013090

تعداد صفحه:(1)
1