لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0011642

آلبوم عكس

1.0011236

از هر ده تا یکی!

5.0011172

اعتراض

0.0011380

ايست!

3.002991

تاب بازي

3.0021142

تابلوي هشدار

5.0011235

تنبيه كارمند

4.0011507

توي ده ثانيه!!

0.001870

توپ و زمين

5.001940

خردهِ پول

5.0011477

در كتابخانه

0.0011210

دردِ بزرگ

5.0011307

ديوانه و روانپزشك

1.0011174

راي

1.0011280

ريشتر

1.5021050

زنبورداري

1.001970

سه پيرمرد - سه كودك

0.0011375

سيب قرمز

3.6731231

صعود به دُرفك

0.001732

غيبت

5.0011076

فوت

5.00117910

كمر درد، پا درد

5.001933

مراسم تجليل

1.0011350

نابغه!

5.0011103

پالتو

5.0011130

پل عابر پياده

5.001790

پُرچونه گي

0.0011490

تعداد صفحه:(1)
1