لیست داستان ها دفتر الم و قلم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دزد كفش ها!

3.6736550

قرض عمدی!

2.4375622

همه كاره! هيچ كاره!

5.0016206

تعداد صفحه:(1)
1