لیست داستان ها دفتر الم و قلم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دزد كفش ها!

3.6733570

قرض عمدی!

2.4373332

همه كاره! هيچ كاره!

5.0013726

تعداد صفحه:(1)
1