لیست داستان ها دفتر داستان های سه دقیقه ای!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اونی که همش باهامه ، پاهامه

5.00210623

عزیز و برادرها

5.002418115

یلدای بی بی رعنا

5.003131025

استخر و دندان!!

5.00312356

با شعوری ، بی شعوری!!

5.001203410

نکبت

5.004148125

پس گردنی!!

5.002349817

چه کشیدید شما!!

5.00112456

تعداد صفحه:(1)
1