لیست داستان ها دفتر داستان های سه دقیقه ای!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اونی که همش باهامه ، پاهامه

5.0027653

عزیز و برادرها

5.002393715

یلدای بی بی رعنا

5.003110525

استخر و دندان!!

5.00310166

با شعوری ، بی شعوری!!

5.001180910

نکبت

5.004122925

پس گردنی!!

5.002328317

چه کشیدید شما!!

5.00110396

تعداد صفحه:(1)
1