لیست داستان ها دفتر داستان های سه دقیقه ای!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اونی که همش باهامه ، پاهامه

5.00211713

عزیز و برادرها

5.002426515

یلدای بی بی رعنا

5.003140525

استخر و دندان!!

5.00313346

با شعوری ، بی شعوری!!

5.001212610

نکبت

5.004159925

پس گردنی!!

5.002359717

چه کشیدید شما!!

5.00113326

تعداد صفحه:(1)
1