لیست داستان ها دفتر داستان های سه دقیقه ای!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اونی که همش باهامه ، پاهامه

5.0026963

عزیز و برادرها

5.002389415

یلدای بی بی رعنا

5.003106225

استخر و دندان!!

5.0039646

با شعوری ، بی شعوری!!

5.001174810

نکبت

5.004116625

پس گردنی!!

5.002323217

چه کشیدید شما!!

5.0019796

تعداد صفحه:(1)
1