لیست داستان ها دفتر داستان های سه دقیقه ای!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اونی که همش باهامه ، پاهامه

5.0028523

عزیز و برادرها

5.002401015

یلدای بی بی رعنا

5.003116025

استخر و دندان!!

5.00310866

با شعوری ، بی شعوری!!

5.001187110

نکبت

5.004129625

پس گردنی!!

5.002334517

چه کشیدید شما!!

5.00110956

تعداد صفحه:(1)
1