لیست داستان ها دفتر داستان های سه دقیقه ای!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اونی که همش باهامه ، پاهامه

5.0029543

عزیز و برادرها

5.002407715

یلدای بی بی رعنا

5.003121925

استخر و دندان!!

5.00311536

با شعوری ، بی شعوری!!

5.001193710

نکبت

5.004137825

پس گردنی!!

5.002340817

چه کشیدید شما!!

5.00111516

تعداد صفحه:(1)
1