لیست داستان ها دفتر داستان های سه دقیقه ای!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اونی که همش باهامه ، پاهامه

5.00210063

عزیز و برادرها

5.002412615

یلدای بی بی رعنا

5.003126325

استخر و دندان!!

5.00311856

با شعوری ، بی شعوری!!

5.001198810

نکبت

5.004143225

پس گردنی!!

5.002345317

چه کشیدید شما!!

5.00111996

تعداد صفحه:(1)
1