لیست داستان ها دفتر انتها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

قول میدم که خفه شم.

1.001113910

چشم هایش

3.504112212

گریز

4.4058888

تعداد صفحه:(1)
1