لیست داستان ها دفتر شروع

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرزو_قسمت اول

970

آرزو_قسمت دوم

1050

آرزو_قسمت سوم

1170

به بهانه ی یک تشویق معلم!

5.0018777

تیک نقد!

4.508158416

در کمین تاب

5.0047463

شیشه صبر_ قسمت سوم

1070

شیشه صبر_قسمت اول

1060

شیشه صبر_قسمت دوم

1081

مسافر تنها

5100

مصاحبه!

3.7548435

گریز!

5.00377110

تعداد صفحه:(1)
1