لیست داستان ها دفتر شروع

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرزو_قسمت اول

1780

آرزو_قسمت دوم

2050

آرزو_قسمت سوم

2120

به بهانه ی یک تشویق معلم!

5.0019897

تیک نقد!

4.508170316

در کمین تاب

5.0048303

شیشه صبر_ قسمت سوم

2180

شیشه صبر_قسمت اول

2240

شیشه صبر_قسمت دوم

2231

مسافر تنها

5790

مصاحبه!

3.7549365

گریز!

5.00385710

تعداد صفحه:(1)
1