لیست داستان ها دفتر شروع

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرزو_قسمت اول

1260

آرزو_قسمت دوم

1490

آرزو_قسمت سوم

1580

به بهانه ی یک تشویق معلم!

5.0019197

تیک نقد!

4.508163616

در کمین تاب

5.0047843

شیشه صبر_ قسمت سوم

1520

شیشه صبر_قسمت اول

1560

شیشه صبر_قسمت دوم

1491

مسافر تنها

5340

مصاحبه!

3.7548855

گریز!

5.00380510

تعداد صفحه:(1)
1