لیست داستان ها دفتر متوقف در 66!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

لرزش دستام!

1.5026540

شبی از شب های زمستان

0.0017150

قابل توجه م.الف !

4.0016972

تعداد صفحه:(1)
1