لیست داستان ها دفتر متوقف در 66!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

لرزش دستام!

1.5027050

شبی از شب های زمستان

0.0018220

قابل توجه م.الف !

4.0017542

تعداد صفحه:(1)
1