لیست داستان ها دفتر آن سوی رود

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن سوی رود ........قسمت1

5.0023408

آن سوی رود ........قسمت2

5.0013446

آن سوی رود ........قسمت3

5.0023683

آهنگ زندگی

4.67338616

آهنگ زندگی ........ قسمت 2

5.0013985

آهنگ زندگی ........ قسمت3

5.0023537

برگی از تاریخ

5.0016226

تنهایی

5.0013505

در تاریکی شب

4.00233811

زندگی جدید

3.0021333

شوخی شوخی

5.0023133

فرار

5.0024004

فرمانده

5.00229911

فرمانده2

5.00324212

لالایی گندمزار

5.0013223

وقتی برای عاشقی ......

5.00238611

پایتخت ایران

4.50239112

پشت چراغ قرمز

5.0023294

تعداد صفحه:(1)
1