لیست داستان ها دفتر آن سوی رود

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن سوی رود ........قسمت1

5.0023548

آن سوی رود ........قسمت2

5.0013576

آن سوی رود ........قسمت3

5.0023863

آهنگ زندگی

4.67340416

آهنگ زندگی ........ قسمت 2

5.0014205

آهنگ زندگی ........ قسمت3

5.0023787

برگی از تاریخ

5.0016656

تنهایی

5.0013735

در تاریکی شب

4.00235511

زندگی جدید

3.0021573

شوخی شوخی

5.0023273

فرار

5.0024244

فرمانده

5.00232211

فرمانده2

5.00326512

لالایی گندمزار

5.0013393

وقتی برای عاشقی ......

5.00241311

پایتخت ایران

4.50241112

پشت چراغ قرمز

5.0023514

تعداد صفحه:(1)
1