لیست داستان ها دفتر آن سوی رود

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن سوی رود ........قسمت1

5.0024558

آن سوی رود ........قسمت2

5.0014706

آن سوی رود ........قسمت3

5.0025003

آهنگ زندگی

4.67354016

آهنگ زندگی ........ قسمت 2

5.0015145

آهنگ زندگی ........ قسمت3

5.0024827

برگی از تاریخ

5.0017796

تنهایی

5.0014685

در تاریکی شب

4.00249011

زندگی جدید

3.0022873

شوخی شوخی

5.0024493

فرار

5.0025444

فرمانده

5.00243911

فرمانده2

5.00339812

لالایی گندمزار

5.0014783

وقتی برای عاشقی ......

5.00253111

پایتخت ایران

4.50251112

پشت چراغ قرمز

5.0024854

تعداد صفحه:(1)
1