لیست داستان ها دفتر صدای سرزمین من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"نگاه زمستان"

5.0032255

"وقتی پرستوها بیایند"

5.0031634

به کدام گناه ؟

5.00431814

زندانی

5.00126312

سردرگمی

5.00112310

شعر بلند و داستانی : "پرسش " ........قسمت 1

5.00331619

شعر بلند و داستانی : "پرسش" ......قسمت2

5.00330212

صبح یک روز زمستانی سرد

5.00114911

صدای سرزمین من

5.0013390

مترسک

3.50445712

مسافر قطار

0.0011336

مسیر

5.0011754

مغولها

5.0011296

من و استاد

5.00322815

من و مدیر

5.00335722

نامه ی دانش آموز

5.00128210

پشت نگاه شهر

5.0021712

گذر از یادها

4.80538315

تعداد صفحه:(1)
1