لیست داستان ها دفتر صدای سرزمین من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"نگاه زمستان"

5.0033355

"وقتی پرستوها بیایند"

5.0032794

به کدام گناه ؟

5.00448014

زندانی

5.00141812

سردرگمی

5.00124810

شعر بلند و داستانی : "پرسش " ........قسمت 1

5.00349819

شعر بلند و داستانی : "پرسش" ......قسمت2

5.00352312

صبح یک روز زمستانی سرد

5.00131311

صدای سرزمین من

5.0014780

مترسک

3.50490012

مسافر قطار

0.0012716

مسیر

5.0012914

مغولها

5.0012356

من و استاد

5.00342015

من و مدیر

5.00351822

نامه ی دانش آموز

5.00147010

پشت نگاه شهر

5.0023092

گذر از یادها

4.80555615

تعداد صفحه:(1)
1