لیست داستان ها دفتر صدای سرزمین من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"نگاه زمستان"

5.0032835

"وقتی پرستوها بیایند"

5.0032164

به کدام گناه ؟

5.00441014

زندانی

5.00135512

سردرگمی

5.00118710

شعر بلند و داستانی : "پرسش " ........قسمت 1

5.00340919

شعر بلند و داستانی : "پرسش" ......قسمت2

5.00342712

صبح یک روز زمستانی سرد

5.00123711

صدای سرزمین من

5.0014260

مترسک

3.50480912

مسافر قطار

0.0012046

مسیر

5.0012344

مغولها

5.0011826

من و استاد

5.00332715

من و مدیر

5.00344922

نامه ی دانش آموز

5.00138110

پشت نگاه شهر

5.0022412

گذر از یادها

4.80547615

تعداد صفحه:(1)
1