لیست داستان ها دفتر "سرنوشتی ازغم"

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

" پاییز..."

0.00196413

"بیادخانم معلم مهربون"

5.00110251

"جریان آب"

1.5027516

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت2

5.0033282

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت3

3.67329513

"دارا"

1.0017465

"زندانی"

3.0028290

"قاتل"

5.0016333

"لبخندقناری"

0.0016397

"مرگ یک ملت"

2.7548389

"پنجره وکوچه"

3.0016562

"یک خبر"

1.0016714

اسب

5.0016489

اعتراص

3.00386923

تینا

2.0015266

حرفهایی برای ملیکا

5.00438017

حرفهایی برای ملیکا.......قسمت 4

5.0023085

دروازه های آتن

5.0015755

روزگار سخت

0.0018287

سرزمین افسانه ای

5.0011880

قلمرو

0.0017230

هوای قصه

2.6735398

پرنده های بی بال

3.5027791

تعداد صفحه:(1)
1