لیست داستان ها دفتر "سرنوشتی ازغم"

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

" پاییز..."

0.001112513

"بیادخانم معلم مهربون"

5.00111231

"جریان آب"

1.5028806

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت2

5.0035332

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت3

3.67346813

"دارا"

1.0018855

"زندانی"

3.0029430

"قاتل"

5.0017223

"لبخندقناری"

0.0017607

"مرگ یک ملت"

2.7549449

"پنجره وکوچه"

3.0017462

"یک خبر"

1.0017744

اسب

5.0018129

اعتراص

3.003103923

تینا

2.0016786

حرفهایی برای ملیکا

5.00459117

حرفهایی برای ملیکا.......قسمت 4

5.0024685

دروازه های آتن

5.0017045

روزگار سخت

0.0019717

سرزمین افسانه ای

5.0013460

قلمرو

0.0018320

هوای قصه

2.6736648

پرنده های بی بال

3.5028941

تعداد صفحه:(1)
1