لیست داستان ها دفتر "سرنوشتی ازغم"

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

" پاییز..."

0.00177913

"بیادخانم معلم مهربون"

5.0019051

"جریان آب"

1.5026136

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت2

5.0031652

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت3

3.67313913

"دارا"

1.0016165

"زندانی"

3.0027150

"قاتل"

5.0015313

"لبخندقناری"

0.0015157

"مرگ یک ملت"

2.7547149

"پنجره وکوچه"

3.0015612

"یک خبر"

1.0015604

اسب

5.0015009

اعتراص

3.00367923

تینا

2.0013306

حرفهایی برای ملیکا

5.00420017

حرفهایی برای ملیکا.......قسمت 4

5.0021425

دروازه های آتن

5.0014325

روزگار سخت

0.0016917

سرزمین افسانه ای

5.001570

قلمرو

0.0016150

هوای قصه

2.6733598

پرنده های بی بال

3.5026731

تعداد صفحه:(1)
1