لیست داستان ها دفتر "سرنوشتی ازغم"

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

" پاییز..."

0.00199613

"بیادخانم معلم مهربون"

5.00110431

"جریان آب"

1.5027786

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت2

5.0033632

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت3

3.67331613

"دارا"

1.0017685

"زندانی"

3.0028500

"قاتل"

5.0016533

"لبخندقناری"

0.0016617

"مرگ یک ملت"

2.7548589

"پنجره وکوچه"

3.0016752

"یک خبر"

1.0016884

اسب

5.0016829

اعتراص

3.00389323

تینا

2.0015566

حرفهایی برای ملیکا

5.00441917

حرفهایی برای ملیکا.......قسمت 4

5.0023325

دروازه های آتن

5.0016045

روزگار سخت

0.0018587

سرزمین افسانه ای

5.0012090

قلمرو

0.0017410

هوای قصه

2.6735668

پرنده های بی بال

3.5027971

تعداد صفحه:(1)
1