لیست داستان ها دفتر "سرنوشتی ازغم"

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

" پاییز..."

0.001102713

"بیادخانم معلم مهربون"

5.00110671

"جریان آب"

1.5028036

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت2

5.0034042

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت3

3.67335313

"دارا"

1.0017965

"زندانی"

3.0028720

"قاتل"

5.0016763

"لبخندقناری"

0.0016817

"مرگ یک ملت"

2.7548769

"پنجره وکوچه"

3.0016932

"یک خبر"

1.0017154

اسب

5.0017129

اعتراص

3.00392723

تینا

2.0016016

حرفهایی برای ملیکا

5.00446317

حرفهایی برای ملیکا.......قسمت 4

5.0023645

دروازه های آتن

5.0016295

روزگار سخت

0.0018887

سرزمین افسانه ای

5.0012440

قلمرو

0.0017610

هوای قصه

2.6735948

پرنده های بی بال

3.5028221

تعداد صفحه:(1)
1