لیست داستان ها دفتر "سرنوشتی ازغم"

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

" پاییز..."

0.00188913

"بیادخانم معلم مهربون"

5.0019781

"جریان آب"

1.5027016

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت2

5.0032412

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت3

3.67321913

"دارا"

1.0016955

"زندانی"

3.0027840

"قاتل"

5.0015973

"لبخندقناری"

0.0015907

"مرگ یک ملت"

2.7547989

"پنجره وکوچه"

3.0016152

"یک خبر"

1.0016274

اسب

5.0015909

اعتراص

3.00378023

تینا

2.0014666

حرفهایی برای ملیکا

5.00430017

حرفهایی برای ملیکا.......قسمت 4

5.0022345

دروازه های آتن

5.0015235

روزگار سخت

0.0017707

سرزمین افسانه ای

5.0011460

قلمرو

0.0016810

هوای قصه

2.6734708

پرنده های بی بال

3.5027391

تعداد صفحه:(1)
1