لیست داستان ها دفتر "سرنوشتی ازغم"

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

" پاییز..."

0.00182313

"بیادخانم معلم مهربون"

5.0019291

"جریان آب"

1.5026456

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت2

5.0031932

"حرفهایی برای ملیکا" .....قسمت3

3.67316413

"دارا"

1.0016505

"زندانی"

3.0027370

"قاتل"

5.0015553

"لبخندقناری"

0.0015397

"مرگ یک ملت"

2.7547399

"پنجره وکوچه"

3.0015792

"یک خبر"

1.0015874

اسب

5.0015329

اعتراص

3.00371523

تینا

2.0013776

حرفهایی برای ملیکا

5.00423117

حرفهایی برای ملیکا.......قسمت 4

5.0021765

دروازه های آتن

5.0014625

روزگار سخت

0.0017177

سرزمین افسانه ای

5.0011040

قلمرو

0.0016370

هوای قصه

2.6734008

پرنده های بی بال

3.5026941

تعداد صفحه:(1)
1