لیست داستان ها دفتر سرگیجه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

گزارش یک صبحانه کاری

5.00283028

آپاندیسیت

5.00276321

از یاد رفته

5.0012141

اگر غصه جای غذا را می گرفت ...

3.8513101613

بهار خدایان

4.00487130

جهان بی مرز/ بی مغز

4.00591326

خواب نما

4.147104811

خودکش ها و غیر خودکش ها

3.754123920

دو قلو ها

2.605127321

شده ؟

3.75495219

صخره خودکشی

2.00812214

عذاب فراموشی

3.67989811

قاب و عکس

4.004119426

مرهمی نیست !

3.00268529

مزار

4.2545847

ناطقاً و کاتباً

3.7549936

ونوس در محاق

3.50486837

چیز

3.673100727

تعداد صفحه:(1)
1