لیست داستان ها دفتر سرگیجه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

گزارش یک صبحانه کاری

5.00287928

آپاندیسیت

5.00281621

از یاد رفته

5.0012891

اگر غصه جای غذا را می گرفت ...

3.8513107413

بهار خدایان

4.00492030

جمهوری داد

0.0013620

جهان بی مرز/ بی مغز

4.00595926

خواب نما

4.147109411

خودکش ها و غیر خودکش ها

3.754129820

دو قلو ها

2.605135321

شده ؟

3.75499419

صخره خودکشی

2.00812754

عذاب فراموشی

3.67994011

قاب و عکس

4.004124426

مرهمی نیست !

3.00273929

مزار

4.2546397

ناطقاً و کاتباً

3.75410346

ونوس در محاق

3.50490837

چیز

3.673107527

تعداد صفحه:(1)
1