لیست داستان ها دفتر داستان شب

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرزوی حیوانات جنگل

3.8642599422

جن

4.5028409422

خوابم میاد

4.3622231418

دسته گل صنوبر خانم

4.6425283739

رأی من

4.4212225238

سمت خدا

4.569246523

مزاحم

4.5819272335

تعداد صفحه:(1)
1