لیست داستان ها دفتر داستان شب

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرزوی حیوانات جنگل

3.8341562522

جن

4.5028376222

خوابم میاد

4.3622203518

دسته گل صنوبر خانم

4.6425252039

رأی من

4.4212198138

سمت خدا

4.569220823

مزاحم

4.5819245035

تعداد صفحه:(1)
1