لیست داستان ها دفتر بهانه ی بودن

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارباب.........

4.805161719

به به

0.0019917

حاجی خوشبخت بود ..........

3.50211242

خاطرات مرد هیچ آبادی...

5.0017402

داستان دایی و بچه ی خواهر ...

4.336109868

دردِ تون رو به نرده های آهنیِ دیوارها گفتین ؟؟

0.00113955

شکست.....

3.0019798

نماند و رفت .....

1.00111407

وصله ی عینکی

3.50210482

آبرودار.....

1.00111299

بر باد رفته................

1.001122010

بیج باد .....

5.00112164

جا رختی......

4.754143922

خاطرات یک مرده....

5.001121610

دختر خاله عذرا .....

3.607719578923

دست بی عصا....

3.002116612

ده روز مونده به یارانه

2.754109011

سه رفیق بودیم ....

3.002126313

شرمندگی ..........

1.33390210

عطر گل یاس ............

2.50222458

قاب ...

5.00116718

قصه ی من و آینه.........

2.005145617

لحظه ی کرخت شدن تا نوک پا .....

2.333151420

لعنت به کتاب و کتاب نویس و کتاب فروش ......

3.673178014

موش مرده ی قهرمان ...

2.67397611

نامه به پدر .......

2.00313655

پول ، پول،پول.....

2.333112919

تعداد صفحه:(1)
1