لیست داستان ها دفتر بهانه ی بودن

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارباب.........

4.805166519

به به

0.00110217

حاجی خوشبخت بود ..........

3.50211572

خاطرات مرد هیچ آبادی...

5.0017762

داستان دایی و بچه ی خواهر ...

4.336111688

دردِ تون رو به نرده های آهنیِ دیوارها گفتین ؟؟

0.00114255

شکست.....

3.00110108

نماند و رفت .....

1.00111717

وصله ی عینکی

3.50210942

آبرودار.....

1.00111619

بر باد رفته................

1.001125310

بیج باد .....

5.00112684

جا رختی......

4.754148622

خاطرات یک مرده....

5.001125210

دختر خاله عذرا .....

3.607719654623

دست بی عصا....

3.002120012

ده روز مونده به یارانه

2.754114911

سه رفیق بودیم ....

3.002131913

شرمندگی ..........

1.33394110

عطر گل یاس ............

2.50222908

قاب ...

5.00117238

قصه ی من و آینه.........

2.005149017

لحظه ی کرخت شدن تا نوک پا .....

2.333155420

لعنت به کتاب و کتاب نویس و کتاب فروش ......

3.673182714

موش مرده ی قهرمان ...

2.673101411

نامه به پدر .......

2.00314015

پول ، پول،پول.....

2.333118319

تعداد صفحه:(1)
1