لیست داستان ها دفتر حامد حانا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

حجاب

3.6735802

مترسک و قسمت

1.0018314

وفا

2.801013499

کوتاه ترین رمان دنیا

2.71711277

تعداد صفحه:(1)
1