لیست داستان ها دفتر حامد حانا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

حجاب

3.6736232

مترسک و قسمت

1.0028554

وفا

2.801013779

کوتاه ترین رمان دنیا

2.71711687

تعداد صفحه:(1)
1