لیست داستان ها دفتر حامد حانا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

حجاب

3.6736912

مترسک و قسمت

1.0029004

وفا

2.801014259

کوتاه ترین رمان دنیا

2.71712227

تعداد صفحه:(1)
1