لیست داستان ها دفتر کوچه قلم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خانه شادی

1.00210795

خاک برسرش

2.71788516

دستهای قشنگ خدا

0.0011780

قرص سردرد

3.67312974

هشت در بهشت

5.00214851

پیام ارواح

0.00113101

چشم پو شی

0.0019322

‍پرسه

0.0017931

تعداد صفحه:(1)
1