لیست داستان ها دفتر کوچه قلم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خانه شادی

1.00211715

خاک برسرش

2.71795916

دستهای قشنگ خدا

0.0012620

قرص سردرد

3.67313714

هشت در بهشت

5.00215791

پیام ارواح

0.00113781

چشم پو شی

0.0019802

‍پرسه

0.0018511

تعداد صفحه:(1)
1